banner-luchthaven_0.jpg

Minder kabaal over de geluidsnormen, overleg om voor luchthavenjobs te zorgen!

27/01/2017 - 15u

In het dispuut tussen het Vlaams en Brussels Gewest over de geluidsnormen voor de luchthaven van Zaventem gaat het van kwaad naar erger. De tijd dringt en er staan duizenden jobs op het spel!

Het Brussels Gewest wou zoals bekend vanaf 1 januari zijn geluidsnormen voor vluchten boven Zaventem nog verstrengen. Bepaalde geluidsovertredingen die tot dan getolereerd werden, zouden afgevoerd worden, waardoor vliegmaatschappijen meer geldboetes zouden moeten betalen, tenzij de vluchten over Vlaams grondgebied gaan. Het Vlaams gewest diende een belangenconflict in tegen die verstrenging, de maatregel belandde aldus tot 21 februari in de koelkast. Hebben Vlaanderen en Brussel tegen die datum geen compromis gevonden, dan treedt de maatregel in werking, met alle gevolgen vandien.

Tal van luchtvaartmaatschappijen zullen uit Zaventem wegtrekken als de verschillende politieke niveaus het niet eens geraken, bepaalde maatschappijen hebben dat overigens al gedaan.

Voor cargo gaat het over honderden jobs die de komende maanden kunnen verdwijnen, jobs bij de cargomaatschappijen zelf, maar ook bij de afhandelaars en de toeleveranciers, zoals transportondernemingen. Voor het gedeelte passagiersvluchten is nog geen berekening gemaakt.

De boodschap van de werknemers op de luchthaven is duidelijk:  "Het is toch totaal onverantwoord dat de toekomst van duizenden gezinnen op de helling staat door dit communautair gebekvecht." In dit dossier moet er overleg zijn met respect voor de tewerkstelling en het milieu!

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart