De Lijn: akkoord over sociale programmatie 2017-2018

07/07/2017 - 13u

Deze voormiddag werd in het paritair comité een akkoord bereikt over de sociale programmatie 2017-2018.

Volgende eisen werden gerealiseerd :

  • Werkzekerheid tot einde 2018, zonder onderscheid in personeelscategorieën.
  • Invulling van de koopkracht : 1 januari 2018 verhoging van de lonen en wedden met 0,5% en nogmaals 0,5% vanaf 1 november 2018.
  • Respect en behoud van verworven rechten.
  • Cao landingsbanen vanaf 55 jaar met 35 jaar beroepsverleden.

Voor alle duidelijkheid, deze cao zal onvoorwaardelijk worden uitgevoerd.

Omtrent de nieuwe werkorganisatie stelde de voorzitter van het paritair comité ons een vergaderkalender voor waarop de drie vakbonden zijn ingegaan. Conclusies van deze besprekingen kunnen verwacht worden tegen einde maart 2018.

Download het pamflet

Download het pamflet

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart