De werkgeversfederatie Horeca Brussel moedigt het illegale schijnzelfstandigenstatuut aan !

09/01/2017 - 11u

Op vrijdag 6 januari kwam de werkgeversfederatie Horeca Brussel in opstand tegen de te hoge sociale lasten op werknemers. Ze stelde een alternatief voor: “zogenaamde zelfstandigen” in dienst nemen die minder duur zijn.

Door de verplichte geregistreerde kassa moeten de restaurants al hun werknemers aangeven en dus meer lasten betalen. De ontnuchtering van de frauduleuze werkgevers is dus zwaar. Maar dit komt niet als een donderslag bij helder hemel!
De werkgevers wisten al sinds 2010 dat er een dag zou komen waarop ze de kassa zouden moeten gebruiken. Het was dus hun verantwoordelijkheid om de nodige maatregelen te treffen.

Intussen heeft de regering een overvloed aan compenserende maatregelen getroffen om een zachte overgang mogelijk te maken:

  • Btw-verlaging van 21 naar 12%.
  • Verlaging van de sociale lasten voor de eerste 5 werknemers.
  • De taks-shift.
  • De invoering van de flexi-jobs.
  • De netto-overuren.
  • De verhoging van het aantal dagen voor de gelegenheidswerknemers (200 dagen per jaar).
  • Omvorming van het aantal dagen in uren voor de studenten

Tijdens de laatste sectorale onderhandelingen (2015-2016) bereikten de sociale partners, waaronder de Federatie Horeca Brussel, een akkoord om de strijd aan te binden tegen de schijnzelfstandigen (loontrekkenden aangegeven als zelfstandigen).
We vinden het dus bijzonder hypocriet van de werkgevers om nu een platform op te richten waarmee de schijnzelfstandigheid net aangemoedigd wordt.

De werknemers die in een dergelijk systeem zullen instappen, zullen geen enkele werkzekerheid meer hebben, zullen een prijzenslag moeten voeren voor de diensten die ze aanbieden, en zullen alle risico’s moeten dragen die gepaard gaan met een illegaal statuut!

De vakbonden kanten zich dus tegen de oprichting van een frauduleus statuut waarmee werkgevers goedkoper zwartwerk kunnen legaliseren!

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart