banner-call-center_1_0.jpg

21–26 oktober: actieweek vakbonden in callcenters

21/10/2019 - 11u

Ook uitzendkrachten hebben een stem

Naar jaarlijkse traditie vindt er van 21 tot 26 oktober een wereldwijde actieweek plaats in de callcenters. Ook het gemeenschappelijk vakbondsfront in ons land zal hier aan deelnemen. Het thema dit jaar: uitzendwerk in de callcenters. Bij de sociale verkiezingen in 2020 krijgen uitzendkrachten immers voor het eerst ook stemrecht. En dat is maar goed ook want zij zijn werknemers zoals alle anderen.
 

Uitzendwerk in de callcenters: schering en inslag

Al jaren stellen we als syndicale organisaties vast dat de callcenters de grootste gebruikers van uitzendkrachten zijn. Helaas worden zij niet altijd als volwaardige werknemers beschouwd. Een situatie die we niet kunnen aanvaarden. Ook uitzendkrachten dragen hun steentje bij aan het succes van een bedrijf.

We weten dat de werknemers van de callcenters onder enorme druk staan. Voor uitzendkrachten komt daar dan nog eens bij kijken dat zij van de ene week op de andere kunnen ontslagen worden. Deze onzekerheid leidt begrijpelijk tot veel stress en kopzorgen.Net daarom is hun stemrecht bij de volgende sociale verkiezingen zo belangrijk. Het gaat om de erkenning dat zij tot dezelfde sociale entiteit behoren en dat ook hun stem telt. Het zal er ook voor zorgen dat de specifieke problemen die uitzendkrachten hebben, besproken worden in de overlegorganen.

Ten slotte willen we als vakorganisaties uitzendwerk uiteraard tot het strikte minimum beperken. Daarom hebben we in verschillende ondernemingen succesvol onderhandeld dat uitzendkrachten na een bepaalde tijd een contract van onbepaalde duur aangeboden krijgen. Callcenters functioneren in een uiterst competitieve markt maar dat wil niet zeggen dat de werknemers daar het slachtoffer van mogen zijn.
 

Connecting to win: verbinden in diversiteit

De actieweek van de callcenters, die sinds 2006 door UNI ICTS (wereldvakbond van werknemers uit telecombedrijven en callcenters) wordt georganiseerd, is de gelegenheid bij uitstek om de werknemers te sensibiliseren. Met de slogan “connecting to win” zal het gemeenschappelijk vakbondsfront in België tal van symbolische acties organiseren. De vakbonden zullen een multifunctionele kabel (die toont dat we ons kunnen verbinden in diversiteit) en informatiepamfletten uitdelen aan de werknemers en benadrukken hoe belangrijk het is dat we blijven strijden voor vaste contracten en de rechten van uitzendkrachten in de callcenters en daarbuiten.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart