101ste internationale vrouwendag: crisis zet rem op gelijke kansen V/M

08/03/2012 - 11u

Het is vandaag net 10 jaar geleden dat het Internationaal Vakverbond (IVV) de loonkloof tussen vrouwen en mannen onder de aandacht bracht.. Er kan jammer genoeg enkel besloten worden dat na al die tijd de kloof nauwelijks overbrugd werd. De crisis die we momenteel meemaken, dreigt ook nog andere aspecten van een gelijke kansenbeleid tussen mannen en vrouwen te bevriezen. De ACLVB zegt: “Crisis of geen crisis. Gelijke kansen voor vrouwen en mannen blijven in alle omstandigheden een zaak van én voor iedereen!”

Vrouwen dragen algemeen nog steeds de grootste zorg voor het gezin. Daarom zijn het vooral vrouwen die deeltijds werken of gebruik maken van systemen als tijdskrediet en ouderschapsverlof. Dit heeft o.a. negatieve gevolgen voor de berekening van het pensioen waardoor de kloof tussen mannen en vrouwen nog verder groeit.

Waarom bevat het recent regeerakkoord bijvoorbeeld geen maatregel die mannen en vrouwen  ertoe zou kunnen aanzetten om tot een evenwichtigere verdeling van de gezinszorg te komen? Ook vraagt deze regering bijvoorbeeld aan werklozen een grotere inspanning op vlak van mobiliteit om werk te zoeken. Laat het nu net vrouwen zijn die minder kunnen beschikken over een eigen wagen. Deze maatregel zet hen extra onder druk.

Vrouw & Vakbond, de vrouwenbeweging van de ACLVB – Liberale Vakbond vraagt dat:

  • toekomstige sociaal-economische hervormingen bekeken worden door een “gelijke kansen V/M-bril.” Het huidig regeerakkoord houdt hier op geen enkele manier rekening mee.
  • ondernemingen en het sociaal overleg in bedrijven meer oog zouden hebben voor een gelijke kansenbeleid V/M.
  • de loonkloof eindelijk wordt aangepakt.
  • de combinatie gezin en arbeid aangemoedigd en niet bemoeilijkt wordt.
  • Vrouw & Vakbond roept al haar vrouwelijke militanten en andere geïnteresseerden nog eens op om zich kandidaat te stellen voor de Sociale Verkiezingen 2012. Voor gelijke kansen op de werkvloer !

De snelheid waarmee de loonkloof kan gedicht worden en vrouwen meer kansen krijgen in het bedrijfsleven hangt zowel af van een ondersteunend beleid, als het individueel initiatief van alle vrouwen om een gelijkwaardige plaats te blijven opeisen in het gezin en op het werk. Dat is geen luxeprobleem in tijden van crisis! Dat is een kwestie van beschaving en sociale rechtvaardigheid!

Op 8 maart voert de ACLVB actie voor meer gelijke kansen V/M

  • Lokale acties in bedrijven en eigen kantoren
  • Samen met de Nederlandstalige Vrouwenraad, Wereldvrouwenmars België en de Conseil des Femmes Francophones de Belgique neemt Vrouw & Vakbond van de ACLVB deel aan een BRUGACTIE op de Sainctelettebrug in Brussel van 12u30 t/m 13u30. We betonen onze solidariteit en slaan een brug met alle vrouwen wereldwijd.

Meer info op internationaal vlak?

Graag verwijzen wij u door voor meer info en de internationale campagne “connecting girls, inspiring futures” naar volgende websites:

Download het pamflet

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart