banner-ecart-salariale.jpg

Loonkloof tussen mannen en vrouwen moet voorgoed op de schop

23/01/2023 - 14u

Steeds meer vrouwen betreden de arbeidsmarkt. Terwijl hun werkzaamheidsgraad in de jaren ‘90 slechts 50% bedroeg, is dat nu 67%. Zo is het verschil in arbeidsparticipatie tussen vrouwen en mannen in ongeveer 25 jaar teruggebracht van 24 tot 8 procentpunten. Dat is een stap voorwaarts, maar er moet meer gebeuren!

De kloof kan worden verklaard - niet gerechtvaardigd - door het ouderschap. Het zijn vrouwen die vaker minder gaan werken om voor de kinderen te zorgen. Dat heeft negatieve gevolgen voor hun loon, hun loopbaan en hun pensioen.

Begin dit jaar heeft de Liberale Vakbond 15 doelstellingen bepaald die tegen 2030 moeten bereikt worden. Een daarvan is het volledig wegwerken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Voor ons als vakbond is het essentieel dat werknemers gelijke kansen hebben op de arbeidsmarkt, ook op financieel gebied.

In lijn met haar proactieve stijl heeft de ACLVB concrete beleidsvoorstellen geformuleerd om deze doelstelling van 0% genderkloof op het werk te bereiken:

  • de toepassing van het principe “gelijk loon voor gelijk werk”, ongeacht het gender van de werknemer of het type loon
  • een door de overheid afgeleverd verplicht certificaat dat het loonevenwicht in ondernemingen met meer dan 50 werknemers bewijst
  • een evaluatie van de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen
  • bestrijding van stereotypen door vrouwen aan te moedigen over te stappen naar (nu nog) typisch mannelijke beroepen en sectoren, en tegelijkertijd een revalorisatie van beroepen en sectoren waarin meer vrouwen dan mannen tewerkgesteld zijn

Meer weten?

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart