banner-ilo-2021.jpg

109de sessie van de Internationale Arbeidsconferentie digitaal van start

07/06/2021 - 09u

De 109de sessie van de Internationale Arbeidsconferentie van de IAO gaat dit jaar door in twee delen en niet fysiek in Genève, maar in digitale vorm. Ook een ACLVB-delegatie zal vertegenwoordigd zijn. Het eerste deel loopt van 3 juni tot 19 juni en het tweede deel van 25 november tot 11 december.

Het is een enorme organisatorische uitdaging gezien 186 landen lid zijn van de IAO, met meer dan 4.000 afgevaardigden vanuit overheden, werknemers- en werkgeversorganisaties! Rekening houdend met de tijdverschillen in de wereld, zijn de sessies per dag beperkt in de tijd, telkens in de namiddag (CEST). De officiële voorzitters van de Conferentie zijn verkozen tijdens een speciale openingssessie op 28 mei, en de eerste plenaire zitting zal op 7 juni doorgaan.

De Conferentie start in juni met haar werk rond drie grote commissies:

  • De commissie voor de toepassing van de normen die elk jaar fungeert als een soort van rechtbank voor de landen die de normen van de IAO schenden. Normaal gezien staan er een 25-tal landencases op de agenda, maar dit keer zullen er gezien de beperkte tijd maar 19 cases aangaande schendingen van arbeidsrechten worden behandeld.
  • De commissie voor het ‘recurrente item’ zal dit jaar focussen op sociale bescherming, dat focust op het thema van Bouwen aan de toekomst van sociale bescherming voor een mensgerichte wereld van werk”. Sinds de IAO-verklaring over sociale rechtvaardigheid in 2008 wordt op de jaarlijkse conferentie telkens een discussie gevoerd aan de hand van één van de vier pijlers van de Waardig Werk Agenda, met name: waardige werkgelegenheid, uitbouw van de sociale bescherming, bevordering van de sociale dialoog en het respect voor rechten op het werk.
  • Tenslotte is er een commissie over COVID-19, om de balans op te maken van de coronacrisis en richting te geven aan het verdere werk van de IAO daaromtrent. Hiertoe zal de directeur generaal een speciaal rapport presenteren. Dit rapport “Werk in tijden van COVID” bevat de ontwerpverklaring van de conferentie, die ter discussie aan bod zal komen.

Twee discussies worden doorgeschoven naar het najaar: die over de ongelijkheid in de wereld van werk en die over het levenslange leren.

De 109de sessie is ook een belangrijk moment omdat enerzijds de nominaties zullen worden geopend om de huidige directeur-generaal Guy Ryder te vervangen tegen eind september 2022 en anderzijds er de verkiezing is van de nieuw leden raad van bestuur van de IAO.

Bezoek de https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/lang--en/index.htm  (Engelstalig)

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart