Voor een wereld zonder geweld en pesterijen op de werkvloer

25/11/2020 - 07u

Ratificatie van het Verdrag 190

De Internationale Arbeidsorganisatie, of kortweg de IAO, is een orgaan van de Verenigde Naties waarin overheden, werkgevers en werknemers elkaar ontmoeten om internationale normen rond werk vast te leggen. Tijdens haar honderdste verjaardag, vorig jaar, werd de 'Conventie tegen geweld en pesten op het werk' goedgekeurd. Deze conventie of verdrag 190 — om het korter te noemen — moet werknemers wereldwijd beschermen tegen geweld, pesterijen en seksuele intimidatie. Als uitgangspunt stelt het verdrag dat elke lidstaat een geïntegreerde en inclusieve aanpak moet hanteren om geweld en intimidatie op de werkvloer te vermijden en te verhelpen.

Helaas is dit nog steeds een wijdverspreid fenomeen dat elk jaar slachtoffers maakt. Wereldwijd worden nog steeds miljoenen meisjes en vrouwen het slachtoffer van geweld enkel en alleen omdat ze vrouw zijn. Vrouwen zijn vaker slachtoffer van huiselijk geweld dan mannen. Geweld tegen vrouwen komt voort uit verschillen in machtsverhoudingen en genderongelijkheid. Dat vraagt ook een genderspecifiek beleid.

In België steeg het aantal meldingen van pesten op het werk elk jaar, tot 12% in 2019. Dit blijkt uit cijfers, die IDEWE, de Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk publiceerde in februari 2019. Hiervan gaan 4 op de 10 van de psychosociale klachten over conflicten op het werk.

Daar bovenop vergroot de huidige situatie van Covid-19, waar we nu inzitten, bovendien enkel het probleem van ongelijkheid. 80% van de vrouwen komen in de frontline van covid. We moeten zorgen dat de nodige bescherming kan worden geboden. We hebben te maken met een nieuwe situatie waaruit we lessen moeten kunnen trekken voor de toekomst.

Nu nog meer dan ooit, in de context van een lockdown, worden mensen en vooral vrouwen niet alleen geconfronteerd met geweld en pesterijen op het werk maar ook met huishoudelijk geweld. Bijgevolg moeten we blijven verder gaan in het bewust maken van het verdrag 190. Om dit verdrag in België in werking te laten treden moet het eerst geratificeerd worden. Dit is een proces dat op de verschillende bevoegdheidsniveaus moeten worden gevoerd.

De ACLVB wenst dit op deze speciale dag in de kijker te zetten opdat dit, door deze complexe staatstructuur, niet zal vertraagd worden. De ratificatie van het verdrag zal een stap vooruit zijn en tevens de weg openen naar verbeteringen en aanpassingen van de wetgeving, geïnspireerd op dit verdrag.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart