banner-homofobie.jpg

17 mei: Dag tegen homofobie

17/05/2024 - 09u

LOVE HAS NO SEX! Work has NO gender!

Gebruik je ooit de woorden "homo", "flikker", "pot"?
 

S.T.O.P. H.I.E.R.M.E.E.!!

Deze "uitdrukkingen", die deel zijn gaan uitmaken van het dagelijks taalgebruik, zijn verre van grappig of onschuldig: ze zijn totaal respectloos en kunnen aanstoot geven. Het zijn homofobe uitingen en ze gaan het kader van een VEILIGE werkrelatie te buiten. LGBTQIA+ mensen worden nog steeds dagelijks afgewezen, ook op het werk: beledigingen, grappen bij de koffieautomaat, morele en/of fysieke intimidatie, discriminatie bij aanwerving of oneerlijk ontslag, carrièreblokkades... dit zijn slechts enkele van de onrechtvaardigheden waarmee ze te maken krijgen.
 

Homofobie? Wat is homofobie?

Dit is een gevoel van afwijzing of vijandigheid dat sommige mensen voelen tegenover homoseksuelen of mensen van wie wordt aangenomen dat ze homoseksueel zijn, en meer in het algemeen tegenover mensen die tot de LGBTQIA+-gemeenschap behoren. Achter dit gevoel van afkeer gaat vaak onbehagen of angst schuil over houdingen of gedragingen die niet overeenkomen met het geaccepteerde idee van wat een man of vrouw zou moeten zijn.

En dit is geen marginaal fenomeen: elk jaar ontvangen Unia en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen tientallen klachten over discriminatie en/of intimidatie van LGBTQIA+ mensen die ongepast gedrag ervaren op de werkvloer. En toch worden veel situaties niet gemeld of niet onder de aandacht gebracht van deze twee instellingen
 

Wat zegt de wet?

Soms worden mensen uitgesloten van bepaalde jobs, krijgen ze geen promotie, mogen ze geen opleiding volgen of worden ze oneerlijk ontslagen, simpelweg omdat ze tot de LGBTQIA+ gemeenschap behoren.

Het is dan niet vanwege een gebrek aan kwalificaties of vaardigheden : deze werknemers zijn puur en alleen het slachtoffer van discriminatie en intimidatie. Dergelijk gedrag tegen hen is onaanvaardbaar strafbaar!

Verschillende wetten beschermen de LGBTQIA+ gemeenschap tegen discriminatie en intimidatie (In het bijzonder: de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van werknemers tijdens de uitoefening van hun werk, etc.) !
 

Wat kan ik doen als afgevaardigde?

Als je getuige bent van beledigingen, dubieuze grappen of pesterijen... R.E.A.G.E.E.R.!

Niet reageren op deze discriminatie komt neer op het legitimeren ervan. Als vakbondsafgevaardigde heb je het vertrouwen van je collega's verdiend, dus is het je plicht om tussenbeide te komen en voor hen op te komen! En wees niet bang: de wet beschermt je tegen represailles!

De strijd tegen homofobie moet op dezelfde manier worden verdedigd als de strijd tegen alle andere vormen van discriminatie. Het is belangrijk om deze kwestie op dezelfde manier te bekijken als alle andere en om collectief op te treden, niet alleen individueel.

REAGEREN betekent :

  • Luisteren naar en opkomen voor werknemers die problemen ondervinden op het werk vanwege hun seksuele geaardheid
  • Informeel bemiddelen tussen het slachtoffer en de dader van de discriminatie wetende dat discriminatie bij wet verboden is
  • Het slachtoffer ondersteunen en bewijs verzamelen
  • Het punt op de agenda van de  ondernemingsorganen zetten en de werkgever informeren over de situatie
  • Een beroep doen op de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten  
  • Hulp vragen aan experts, bestendig secretarissen of juristen van ACLVB, UNIA of IGVM contacteren
  • Preventieve actie ondernemen, zoals bewustmakingscampagnes, aanpassingen aan het arbeidsreglement door het voorzien van een non-discriminatieclausule inzake gendergelijkheid, ...

Stel de kwestie aan de orde bij de werkgever, denk na over antidiscriminatiewetten, herinner uw werkgevers aan hun wettelijke verplichtingen... gebruik alle hulpmiddelen die u kunnen helpen uw collega's te verdedigen.

Verantwoordelijkheid en solidariteit zijn vakbondswaarden en we verdedigen iedereen zonder onderscheid.

Aarzel niet om contact op te nemen met je vakbond! We zijn er om je te steunen en te helpen!
 

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart