banner-eva-commissie.jpg

Nieuwe aanbevelingen voor een betere bestrijding van discriminatie!

18/06/2022 - 12u

Op 14 juni 2022 publiceerde de Dienst Gelijke Kansen van de FOD Justitie het eindverslag van de Commissie voor de evaluatie van de federale antidiscriminatiewetten, de "EVA-commissie", met als titel "Bestrijding van discriminatie, haatdragende taal en haatmisdrijven: een gedeelde verantwoordelijkheid". In deze laatste analyseert de EVA-Commissie de federale antidiscriminatiewetgeving en doet zij niet minder dan 73 aanbevelingen voor de verbetering ervan.

De EVA-commissie bestaat uit experten met diverse achtergronden, waaronder één van de ACLVB! De liberale vakbond heeft dus actief kunnen deelnemen aan de werkzaamheden en aan de opstelling van het verslag, aangezien de kwestie van discriminatie op de arbeidsmarkt voor ons van het grootste belang is.

In het kader van haar werkzaamheden heeft de EVA-commissie verschillende actoren in het veld gehoord die actief zijn op het gebied van de bestrijding van discriminatie (verenigingen, sociale inspecteurs, enz.). 

Deze aanbevelingen zijn niet alleen gericht op verbetering van de gegevensverzameling, de wetteksten, de toegang van slachtoffers tot de rechter, de vervolging en bestraffing, maar ook op versterking van de sleutelactoren (bv. de arbeidsinspectie) en de ontwikkeling van preventieve en proactieve mechanisme ter bestrijding van discriminatie.

Aangezien de arbeidswereld uiteraard niet gespaard blijft van discriminatie, worden er specifieke aanbevelingen voorgesteld om discriminatie op de arbeidsmarkt te verminderen zoals: de verplichting voor de onderneming om de (weigering van) sollicitaties gedurende een bepaalde periode te bewaren en te motiveren, de versterking van de bevoegdheden van de sociale inspecteurs, de verplichte invoering van een regeling ter voorkoming van discriminatie binnen de ondernemingen...

Hoewel het in dit stadium slechts om aanbevelingen gaat, is het zeer waarschijnlijk dat politici deze in de toekomst zullen overnemen en in wetgeving zullen omzetten.

Om ervoor te zorgen dat iedereen gelijke kansen op werk heeft, zal de ACLVB, aan de zijde van de werknemers, actief blijven strijden tegen discriminatie!

Het verslag kan hier worden gevonden.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart