Anti-discriminatieplan dienstencheques ook onvoldoende voor vakbonden

23/03/2017 - 17u

In een artikel in De Standaard van vandaag uit het Minderhedenforum zijn kritiek op het actieplan ter bestrijding van arbeidsgerelateerde discriminatie (ABAD) voor de dienstenchequesector van minister Muyters. Ook van ABVV, ACV en ACLVB krijgt het actieplan een onvoldoende. De vakbonden zullen het dan ook niet mee ondertekenen. 

Uit een onderzoek van het Minderhedenforum vorig jaar is gebleken dat discriminatie een groot probleem is in de sector. Daarop nam minister Muyters het initiatief om samen met de sociale partners, het Minderhedenforum en Unia een actieplan te ontwikkelen. 

Voor de vakbonden gaat dit actieplan niet ver genoeg. Struikelblok is de organisatie van “Mystery Calls” om discriminerende bedrijven op te sporen. Voor de vakbonden moet dit of door een onafhankelijke organisatie (inspectiediensten) gebeuren of door vakbonden en werkgevers samen. 

Maar dat blijkt een stap te ver voor werkgevers en minister Muyters. Zij zijn bereid om Mystery Calls op te nemen in het ABAD, maar enkel als die door de werkgevers zelf georganiseerd worden. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat deze zelfregulering vooral het imago van de werkgevers uit de sector moet oppoetsen. Want als je het probleem echt wil aanpakken, dan betrek je toch alle partners bij de oplossing? 

De vakbonden willen een actieplan dat echt werk maakt van anti-discriminatie in de sector, geen windowdressing. En dus zijn we niet bereid het ABAD te ondertekenen. Maar we zullen ons wel blijven inzetten om discriminatie in de sector te bestrijden. Zo zullen we een groot deel van de andere maatregelen die in het ABAD opgenomen zijn mee uitvoeren via het paritair comité en het vormingsfonds van de sector.

ACLVB-ABVV-ACV

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart