Dienstenchequemedewerkers beter beschermd tegen discriminatie

28/09/2016 - 15u

Vakbonden en werkgevers in de sector van de dienstencheques hebben een akkoord bereikt over de aanpak van discriminatie. 
Er is onder meer een antidiscriminatieclausule in de maak om in de contracten te zetten. Met zo'n clausule wordt het bijvoorbeeld onmogelijk om een autochtone huishoudhulp te eisen. Vakbonden willen dat de regering de clausule verplicht. 

Het protocolakkoord bestaat uit een aantal maatregelen. Zo komt er specifieke vorming rond het thema, zowel om de weerbaarheid van de dienstenchequewerknemers te verhogen als om het omkaderingspersoneel te leren omgaan met discriminerende situaties. Daarnaast komt er een brede sensibiliseringscampagne komt, gericht aan de klanten van de dienstenchequebedrijven.

Voor ACLVB staan vrijheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en verdraagzaam centraal. Voor ACLVB is er dus voor discriminatie geen plaats. 

Over de antidiscriminatieclausule staat in het akkoord dat de sociale partners een model zullen opmaken en verspreiden. 
Hetzelfde geldt voor de mystery calls, telefonische steekproeven om na te gaan of bedrijven zich aan discriminatie bezondigen. 
De sociale partners moeten nu hun akkoord verder uitwerken en verwachten dat de overheid ook zijn verantwoordelijkheid neemt. 

Op Vlaams niveau sloten de werkgevers er zelfs al een akkoord over met minister van Werk Philippe Muyters. 
Voor Bram Van Braeckevelt, Nationaal Sector Verantwoordelijke zijn mystery calls een belangrijk sluitstuk op de strijd tegen discriminatie. Maar voor een overheidsgesubsideerde sector mag je toch verwachten dat werknemersvertegenwoordiging mee kan schrijven aan het kader van die mystery calls. Helaas zette de minister zette het sociaal overleg buitenspel. De werkgevers krijgen een blanco cheque om mystery calls zelf uit te werken"

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart