banner-werkbaarheidsmonitor.png

ACLVB bezorgd om toegenomen werkdruk onder Vlaamse werknemers

30/01/2017 - 16u

Het afgelopen jaar had amper 51% van de werknemers op de Vlaamse arbeidsmarkt een job die als 'werkbaar' wordt ervaren. Dat blijkt uit de Vlaamse werkbaarheidsmonitor die de Stichting Innovatie & Arbeid net uitbracht en waarvoor liefst 12.000 werknemers werden bevraagd.

Psychische vermoeidheid vormt ook in 2016 het belangrijkste werkbaarheidsknelpunt: 1 op 3 werknemers kampt met werkstressklachten. Dat is een significante toename sinds de vorige meting in 2013. Bij 12,3% van de werknemers in Vlaanderen is sprake van burn-outsymptomen, alweer beduidend meer dan in 2013.

Wellicht zijn de recente heropleving van de economie en de talrijke nog openstaande vacatures, maar ook ingrijpende veranderingen door digitalisering en e-commerce, naast de toename van de files niet vreemd aan deze verontrustende tendens.

Vakbonden en werkgeversorganisaties in de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) zijn sinds geruime tijd begaan met de problematiek van de te hoge werkdruk. Daarbij blijven ze benadrukken dat de beleidskoers om mensen langer te laten werken, slechts slaagkansen heeft als het werk haalbaar is en jobs voldoende kwaliteitsvol zijn.

De Vlaamse sociale partners zullen de werkbaarheidskwestie verder onderzoeken en nog dit jaar een aantal gerichte acties naar voren schuiven.

Gert Truyens, Vlaams Gewestsecretaris. "ACLVB zal daar beslist haar schouders onder zetten. Uit onze dagelijkse contacten met leden en afgevaardigden op het terrein weten we hoe ernstig de problematiek is."

Hoopgevend is dat ook de werkgevers de draagwijdte van de onderzoeksresultaten erkennen.

In het Pact 2020 reeds formuleerde de Liberale Vakbond samen met de andere sociale partners en de Vlaamse regering de doelstelling om het aandeel werkenden met een kwaliteitsvolle, werkbare job jaarlijks met 0,5 procentpunt te laten stijgen. "Onze ambitie is om bij de werknemers in 2020 een werkbaarheidsgraad van 60% te bereiken. Met de cijfers uit de jongste werkbaarheidsmonitor zijn we ons eens te meer bewust van de omvang van deze uitdaging!"
 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart