ACLVB is solidair met oorlogsvluchtelingen en stelt 14 kustappartementen ter beschikking

16/03/2022 - 10u

De oorlogssituatie in Oekraïne en elders, zorgt voor een verhoogde en dringende noodzaak om de vluchtelingenstroom massaal én op een menswaardige manier op te vangen. De beelden van mensen die hun huis en thuis noodgedwongen moeten verlaten, laten niemand onbewogen.

De Liberale Vakbond ging zelf ook op zoek naar oplossingen en vond die in het tijdelijk ter beschikking stellen van 14 kustappartementen waarover de Liberale Vakbond beschikt om leden te laten genieten van sociaal toerisme.

Mario Coppens, Nationaal Voorzitter ACLVB: “Eén van onze vier waarden is solidariteit, naast vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. We voegen als vakbond iedere dag de daad bij het woord in België, maar in deze tijden moeten we ook extra onze internationale solidariteit tonen.
We stellen 14 kustappartementen ter beschikking van de lokale autoriteiten aan de kust. Zij kunnen dan oordelen hoe die het best kunnen ingezet worden in het kader van tijdelijke opvang om de eerste nood te lenigen.“

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart