banner-tree-of-trust.jpg

ACLVB werkt mee aan je sociale bescherming

22/10/2021 - 13u

Ook bij de ACLVB wordt gewerkt aan je sociale bescherming. Dat doet de Liberale Vakbond op velerlei manieren.
 

Begeleiding bij loopbaankeuzes: wat is de impact op je inkomen en je pensioen later?

Laat bij de ACLVB een pensioenprognose maken om te weten vanaf welke leeftijd je met pensioen kan gaan en aan welk pensioenbedrag je je mag verwachten. Zo’n prognose kan van pas komen als je voor keuzes staat omtrent de combinatie van werk en privéleven. We bekijken met jou ook de gevolgen van andere loopbaanstappen, zoals deeltijds werk, tijdskrediet, een landingsbaan … wat is de weerslag daarvan, nu en later? Op je vraag kan de ACLVB bovendien loonvoorstellen van werkgevers analyseren en vergelijken, de netto-invloed van een loonsverhoging nagaan, bruto/netto-simulaties maken, de financiële invloed van een familiale situatie berekenen, … Alles om jou de verstandigste keuze te laten maken.

Stipte uitbetaling van uitkeringen

De werkloosheidsreglementering is ingewikkeld en onderhevig aan veranderingen. Zonder deskundige hulp dreig je bepaalde tegemoetkomingen te mislopen. Een uitbetalingsinstelling die je correct en volledig informeert, is dus onontbeerlijk! Laat je bijstaan in je ACLVB-kantoor. We dienen een uitkeringsaanvraag voor je in en zorgen ervoor dat je zo snel mogelijk je centen op je rekening vindt. Ook voor uitkeringen in het kader van jeugd- of seniorvakantie kan je bij ons terecht.

Informatie en ondersteuning bij conflicten

Twijfels bij het bedrag van je ziekte-uitkering? Wordt je beroepsziekte of arbeidsongeval niet erkend? We informeren je en zijn je stem bij de verantwoordelijke instellingen. De ACLVB staat op de bres voor rechtvaardigheid. Leden die in een geschil verwikkeld zijn, kunnen rekenen op een deskundige bijstand. Onze diensten nemen al je problemen aangaande sociale zekerheid onder handen. Blijkt een regeling in der minne onmogelijk, dan verdedigen we je voor de arbeidsrechtbank.

Belangenverdediging in het sociaal overleg

We komen op voor je rechten als werknemer of uitkeringsgerechtigde door adviezen en aanbevelingen te leveren, en door aan lobbywerk te doen. Op alle overlegniveaus nemen onze onderhandelaars het voor je op! Ze weten waarover ze spreken, het zijn experten in hun domein. Dankzij hen ben je ook morgen goed beschermd.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart