banner-sociale-zekerheid.jpg

Prioriteit sociale zekerheid: herzie financieringswet en laat alle inkomsten rechtmatig bijdragen

26/06/2020 - 14u

De Liberale Vakbond wenst op korte termijn een ernstig engagement van de regering om de financieringswet, die de evenwichtsdotatie op de helling zette, te herbekijken. Wij herhalen onze eis tot een grondig debat over een stabiele financiering, met daaraan gekoppeld de vraag om alle inkomsten te laten bijdragen via een rechtvaardige fiscaliteit.
 
ACLVB kreeg in het comité voor het globaal beheer van de sociale zekerheid inzage in de financiële documenten voor dit jaar en de volgende jaren. Zoals bekend kleuren de cijfers rood door een daling van de sociale bijdragen van werknemers tijdens deze crisis en de gunstmaatregelen die de regering nam ten voordele van werkgevers. Belangrijker echter is de vaststelling dat de Belgische sociale zekerheid het afgelopen jaar een kapitale rol heeft vervuld.

Dankzij onze uitgebouwde gezondheidszorg werden de voorbije maanden levens gered en zijn Covid-19-patiënten in België verzekerd van de beste zorgen. Burgers die ziek of uit voorzorg thuis moeten blijven, genieten gewaarborgd loon of een ziekte-uitkering. Het aangepaste systeem van tijdelijke werkloosheid garandeerde een inkomen voor niet minder dan een miljoen landgenoten en hielp ondernemingen deze noodtoestand te overbruggen.

De Liberale Vakbond ACLVB weigert daarom mee te stappen in het discours waarbinnen louter in termen van tekorten wordt gesproken. In crisistijden is dit het moment om fundamentele prioriteiten te stellen. Tijd om de elementaire rol van het socialezekerheidsstelsel opnieuw te erkennen en de vraag te stellen: hoe houden we deze levensnoodzakelijke buffer in stand?

Sabine Slegers, Nationaal Secretaris ACLVB: “Wat een overheid investeert in de sociale bescherming van haar burgers, is een maatschappelijke keuze. Net zoals bij haar oprichting op het einde van de Tweede Wereldoorlog en zoals in latere crisisperiodes bewijst de sociale zekerheid ook nu weer haar stabiliserende kracht, een buffer die zware schokken opvangt. Sociale zekerheid en economische vooruitgang gaan hand in hand.”

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart