Alles over je loopbaan op mycareer.be

11/09/2017 - 09u

De ministers Maggie De Block (Sociale Zaken en Volksgezondheid) en Kris Peeters (Werk) hebben de nieuwe website mycareer.be voorgesteld.
Die past perfect binnen de trend tot deregulering van arbeid waarop de regering aanstuurt. Mensen blijven niet langer hun hele leven bij dezelfde werkgever. Volgens Kris Peeters "werkt een werknemer gemiddeld 7 jaar in dezelfde onderneming en het fenomeen zal nog versnellen, want iedereen wordt de architect van zijn eigen leven", waarbij naargelang de noodzaak periodes van werk worden afgewisseld met periodes van inactiviteit. Niet zeker of mensen die een loonattest nodig hebben voor een lening, dat een even prettig vooruitzicht vinden.

De toename van arbeidsovereenkomsten van korte duur (uitzendcontracten, flexi-jobs, contracten van bepaalde duur, schijnzelfstandigheid, ...) maakt het oplijsten van loopbaangedeeltes des te belangrijker om de rechten van elke burger te kunnen bepalen op het vlak van pensioen, werkloosheid, tijdskrediet, ...  De loopbaanspaarrekening staat eveneens op de website.

Ondanks zijn inspanningen om de puzzelstukken bijeen te brengen erkent Sigedis - het organisme dat de gegevens van een twingtigtal verschillende instanties centraliseert - dat er fouten kunnen opduiken. Stel je zo'n fout vast, dan kan je een rechtzetting vragen en Sigedis zal dan navraag doen bij de betrokken instantie. Contacteer bij twijfels je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart