De aanvullende pensioenen draaien op volle toeren, strooit minister Bacquelaine zand in de raderen?

13/10/2017 - 13u

Enkele dagen geleden verscheen op de website van Sigedis, de VZW die het beheer van de loopbaangegevens van de overheid en de privésector voor haar rekening neemt, volgend positief nieuws: “Ruim 71.000 extra mensen met een aanvullend pensioen in 2017.”

Het aantal Belgen dat via het aanvullend pensioen geld opzij zet voor zijn oude dag neemt inderdaad ieder jaar toe. Ook het totale gespaarde bedrag gaat omhoog. In 2017 hebben zo’n 3,65 miljoen Belgen samen 75 miljard euro bij elkaar gespaard.

De ACLVB heeft er altijd voor gepleit om de aanvullende pensioenen voor zoveel mogelijk werknemers toegankelijk te maken. Wij moedigen deze stijgende trend dan ook aan. Dat het sociaal overleg hier zijn werk doet zien we zowel op het niveau van de bedrijven als van de sectoren. Volgens de laatste cijfers is het aantal sectoren waar een sectoraal aanvullend pensioen bestaat intussen aangegroeid tot 49, met de grind- & zandgroeven en de edelmetalen als nieuwkomers. ACLVB blijft er in de nog achterblijvende sectoren voor strijden ook hier een aanvullend pensioen in te richten.

Het voorstel van pensioenminister Bacquelaine om bovenop het bestaande systeem een zogenaamd “vrij aanvullend pensioen voor werknemers” in te voeren, brengt deze positieve evolutie in gevaar. De basis van een rechtvaardige en sociale aanvullende pensioenpijler is een eerlijke verdeling van de lasten en lusten tussen de werkgevers en de werknemers. Zoals het voorstel van de minister er voorlopig uitziet, worden de kosten volledig bij de werknemer gelegd, zonder bijdrage van de werkgever. Pensioenexperts waarschuwen dat deze maatregel werkgevers zal aanzetten om hun investeringen in het aanvullend pensioen af te bouwen en de verantwoordelijkheid naar de werknemers door te schuiven. Op die manier wordt het collectief overleg ondermijnd en blijft het aanvullend pensioen enkel nog toegankelijk voor grootverdieners.

We wachten af hoe de minister zijn voorstel verder concreet maakt en zullen alles in het werk stellen om een solidair aanvullend pensioen te blijven verzekeren voor iedereen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart