De Liberale Vakbond ACLVB, voorvechter van de aanvullende pensioenregeling, wil tweede pensioenpijler verder uitbreiden en het minimumrendement behouden

30/08/2012 - 16u

De Liberale Vakbond ACLVB, zet zich al jaren in voor de algemene aanvaarding en uitbreiding van de aanvullende pensioenregeling. ACLVB stelt dezer dagen verheugd vast dat ook andere sociale partners en de overheid het belang van de aanvullende pensioenregeling extra kracht willen bijzetten. Uiteraard blijft een versterking van het wettelijke pensioen de eerste prioriteit, maar de vergrijzing laat zich meer en meer voelen en een bijkomend appeltje voor de dorst is dus broodnodig. De Liberale Vakbond wil de uitbreiding van het aanvullend pensioenstelsel op niveau van sectoren en bedrijven. Raken aan de  minimumrendementsgarantie, zoals verzekeraars en werkgevers de laatste tijd suggereren, is ontoelaatbaar.

België zit met zijn lage pensioenbedragen in de staart van het Europees peloton. Veel gepensioneerden flirten met de armoedegrens en meer dan een vijfde zit er zelfs onder. Naast de versterking van het wettelijk pensioen, is de Liberale Vakbond ook altijd voorstander geweest van een aanvullend pensioenstelsel op niveau van sectoren en bedrijven.
 

Voor de ACLVB is dit een noodzakelijk aanvullend inkomen als buffer om de bestaande levensstandaard toch enigszins te kunnen aanhouden of bijvoorbeeld de kosten van een rusthuis te dekken. Dankzij de inzet van de ACLVB hebben veel werknemers de laatste jaren kunnen toetreden tot dergelijke aanvullende stelsels. De Liberale Vakbond wil naar de nabije toekomst volgende concrete voorstellen doen en knelpunten onder de aandacht brengen:

  • De ACLVB wil de sectorale aanvullende pensioenplannen voor alle werknemers laten aanvaarden en toepassen met een zo klein mogelijk onderling verschil.
  • KMO's die maar één werknemer in dienst hebben, moeten ook een bijdrage leveren.
  • Zelfs als er aanvullende pensioenplannen bestaan, worden de laagste loonschalen vaak benadeeld.
  • Het aanvullend pensioen mag niet gebruikt worden om het loon te drukken. Het is een voordeel voor later, geen deel van het huidige loon.
  • De ACLVB wil inspraak van alle werknemers over het soort aanvullend pensioenplan. Ook dus in die bedrijven waar geen Ondernemingsraad, Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of vakbondsafvaardiging aanwezig is. 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart