banner-kinderbijslag-brussel.jpg

“Een langverwachte geboorte”

29/03/2018 - 09u

De ACLVB-Brussel is verheugd dat de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een akkoord heeft bereikt over het toekomstige model voor de kinderbijslag.

We hebben er lang op moeten wachten en we begonnen ons zorgen te maken! De andere deelstaten hadden al enkele maanden geleden een beslissing genomen over hun eigen model … Bovendien naderde de deadline van 1 januari 2020 met rasse schreden! Tegen deze datum moeten de deelstaten het effectieve beheer van de kinderbijslag overnemen en verzekeren.

Het nieuwe Brusselse model bevat alle nodige elementen om te beantwoorden aan de specifieke noden van het Brussels Gewest:  

  • een basisbedrag dat dicht ligt bij dat van het Vlaamse en Waalse model, wat zorgt voor een zekere harmonie met betrekking tot de behandeling van de gezinnen in de verschillende deelstaten en wat ook een belangrijk element is rekening houdend met de mogelijke verhuizing van gezinnen van het ene gewest naar het andere;
  • onmisbare sociale toeslagen om de Brusselse gezinnen te steunen die over een (zeer) bescheiden inkomen beschikken;
  • een duidelijk en voordelig systeem: alle Brusselse gezinnen komen in het nieuwe systeem terecht vanaf 2020 en een grote meerderheid van de gezinnen zal meer kinderbijslag ontvangen;
  • een systeem dat de verplichtingen die werden aangegaan in het verleden nakomt: de verworven rechten van de gezinnen die minder zouden kunnen ontvangen in het nieuwe systeem worden gewaarborgd.

De Brusselse regering heeft bovendien het advies van de sociale partners gevolgd. Die hadden een bijkomend budget aangeraden om de sociale efficiëntie van het nieuwe systeem te waarborgen. Nu moet er nog worden gezorgd voor de financiering van dit bijkomend budget.

Er is geen tijd meer te verliezen! Er rest ons nog maar iets meer dan anderhalf jaar tot de deadline van 1 januari 2020 en de sociale partners en de administratie van IRISCARE (de nieuwe Brusselse instelling die onder andere verantwoordelijk zal zijn voor het beheer van de kinderbijslag) kunnen vanaf nu aan de slag gaan om het nieuwe Brusselse model uit te bouwen en toe te passen. Ter herinnering: het budget voor de kinderbijslag bedraagt ongeveer 800 miljoen euro en vanaf 1/1/2020 moet IRISCARE klaar zijn om het nieuwe model in de praktijk toe te passen en te zorgen voor de continuïteit van de betaling van de kinderbijslag aan ongeveer 125.000 Brusselse gezinnen. Een mooie uitdaging voor Brussel … maar we hebben nog heel wat werk voor de boeg!

Dankzij dit akkoord neemt de Brusselse regering de ongerustheid weg van de gezinnen en investeert ze in de toekomst van ons Gewest!

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart