banner-meerwaardebelasting_0.jpg

Een meerwaardebelasting is een absolute noodzaak

21/04/2017 - 15u

De regering-Michel staat halfweg haar legislatuur voor een cruciale begrotingsopmaak. Een koerswending die inzet op sociale en fiscale rechtvaardigheid, is noodzakelijk om een eerste stap richting begrotingsevenwicht te zetten. De oplossing ligt voor de hand, maar de regering weigert ze voorlopig te grijpen.

De regering-Michel krijgt haar begroting maar niet op orde. Meer nog: ze heeft beslist om pas in 2019 een begroting in evenwicht te krijgen in plaats van in 2018. Over het invoeren van meerwaardebelastingen zitten de regeringspartijen duidelijk niet op één lijn. In het regeerakkoord hadden de partijen nochtans verklaard te werken aan fiscale rechtvaardigheid door ‘de belastingen op aandelen, met inbegrip van de meerwaarden te onderzoeken’.
 

Mario Coppens: “Begrotingscontrole van 2017 was een begrotingsuitstel”

De regering heeft het begrotingstekort vooral aan zichzelf te wijten en heeft sinds het begin van haar legislatuur verzuimd werk te maken van een rechtvaardige en sociale taxshift. Wel werden allerlei onevenwichtige en asociale maatregelen doorgevoerd waarbij de werknemers en sociaal verzekerden het gelag betalen.

ACLVB-voorzitter Mario Coppens legt de vinger op de wond: “De indexsprong heeft ervoor gezorgd dat werknemers, ambtenaren en mensen met een sociale uitkering jaarlijks 2 procent aan inkomen verliezen. Niet alleen welzijn en levenskwaliteit gaan er zwaar op achteruit, ook alle andere indicatoren worden té rooskleurig voorgesteld. Voor werkgelegenheidsgroei en loonontwikkeling hinken we achterop in het Europese peloton. De schuld is zelfs hoger dan bij het begin van de legislatuur. De begrotingscontrole 2017 was een begrotingsuitstel.”

De regering heeft na 2,5 jaar elke geloofwaardigheid inzake fiscale rechtvaardigheid verloren. Ze heeft nog eens dezelfde periode om haar fiscale blazoen op te poetsen. De tijd dringt en de regering moet het geweer van schouder veranderen om eindelijk de stap te zetten naar een sociaal rechtvaardige en transparante fiscaliteit. Daarvoor is de invoering van een meerwaardebelasting een absolute noodzaak.

De Vrije Markt

Nationaal Voorzitter Mario Coppens vanavond 21 april 2017 al online, morgen 22 april 2017 om 12.35 u. op VRT (Een) in De Vrije Markt:

  • Minister Peeters zegt dat werknemers bij ING of ENGIE betaald thuis laten op respectievelijk 55 en 53 jaar een verkeerd signaal is, maar wel juridisch sluitend. Wat is de mening van Mario Coppens?
  • De meerwaardebelasting en de verlaging van de vennootschapsbelasting, komt dat er nu? Het begrotingsevenwicht is uitgesteld tot 2019. Betekent dit meer budgettaire ruimte voor eerlijke fiscaliteit?
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart