Groep van 10 bereikt akkoord omtrent de verlenging van een aantal crisismaatregelen

29/05/2020 - 11u

Gisteren bereikte de G10 een akkoord omtrent de verlenging van een aantal crisismaatregelen die zouden aflopen op 30 juni 2020.
Dit akkoord kan bekeken worden als een tussentijds akkoord. De bedoeling was om alleszins de nodige rechtszekerheid te bieden voor de komende zomermaanden.

De G10 heeft zich ge├źngageerd om tegen 15 juni een volgend pakket aan maatregelen overeen te komen. Dit pakket zal naar alle waarschijnlijkheid ook nieuwe maatregelen bevatten.

De beslissing van de Groep van 10 zal overgemaakt worden aan de federale regering.

Het betreft:

  • De verlenging van het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tot en met 31/08/2020, met inbegrip van alle maatregelen ten voordele van werknemers en werkgevers.
  • De verlenging van het corona-ouderschapsverlof tot en met 31/08/2020.
  • Het recht op en het niet-verminderen van de uitkering voor tijdelijk werkloze werknemers met een activiteit als zelfstandige of loontrekkende in bijberoep tot en met 31/08/2020.
  • De bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen tot en met 31/08/2020 (inclusief neutralisering inschakelingsuitkeringen + neutralisering referteperiode artiesten).
  • Het behoud van 75% van de uitkering tijdelijke werkloosheid met loon in de land-, tuin- en bosbouwsectoren tot en met 31/08/2020.

De G10 vraagt tot slot tevens een signaal op de komende Veiligheidsraad (03/06) voor de sectoren die vooralsnog verplicht geheel of gedeeltelijk gesloten moesten blijven.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart