banner-maaltijdcheque-ecocheque.jpg

Heruitgave van in 2021 vervallen maaltijd- en ecocheques

06/01/2022 - 15u

In het licht van de Covid 19-pandemie en de financiële moeilijkheden waarmee veel werknemers te kampen hebben, heeft de regering besloten ongebruikte maaltijdcheques en ecocheques die in 2021 zijn vervallen, opnieuw uit te geven.

Deze heruitgave betreft zowel papieren als elektronische cheques die niet meer in aanmerking kwamen voor een verlenging. De uitgevers zullen dus nieuwe cheques aan de werknemers moeten uitgeven ten belope van hetzelfde bedrag als de cheques die in 2021 vervallen zijn.

De maaltijdcheques krijgen opnieuw een geldigheidsduur van 12 maanden en de ecocheques een nieuwe geldigheidsduur van 24 maanden.

Dit gebeurt automatisch en zonder bijkomende kosten voor de werknemer of zijn werkgever.

Deze heruitgave van in 2021 vervallen cheques is een tijdelijke oplossing in afwachting van een definitieve oplossing voor ongebruikte en vervallen cheques. De sociale partners zullen zich binnenkort over deze kwestie buigen.

Deze heruitgave van maaltijd- en ecocheques komt na de verlenging van de geldigheid van de sport- en cultuurcheques die de werkgever in 2019 en 2020 heeft toegekend. Deze cheques werden verlengd tot 30 september 2022. We hebben jullie er hier over verteld.

Deze verlenging en heruitgave hebben uiteraard een positief effect op de koopkracht van de werknemers.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart