Het Nationaal Comité van de Liberale Vakbond ACLVB kiest Olivier Valentin als nieuwe Nationaal Secretaris

31/01/2014 - 10u

Vandaag schonken 143 afgevaardigden hun vertrouwen aan een nieuwe Nationaal Secretaris tijdens het Nationaal Comité dat twee maal per jaar georganiseerd wordt. Olivier Valentin was de enige kandidaat en zal Bernard Noël opvolgen die eerder aangaf zijn mandaat te willen neerleggen. Op voorstel van de Nationaal Voorzitter van de ACLVB, heeft het Nationaal Bureau Bernard Noël aangeduid als de nieuwe Algemeen Adviseur.

Olivier Valentin neemt de taken van zijn voorganger over. Hij zal zetelen in de Nationale Arbeidsraad en is verantwoordelijk voor de internationale en Europese betrekkingen. de dienst sectoren, de dienst bedrijfsondersteuning, en de sectorale vorming.

Nationaal Voorzitter, Jan Vercamst toonde zich na afloop zeer tevreden en sprak van een bekroning voor de jarenlange inzet en het parcours dat Olivier Valentin afgelegd heeft binnen de ACLVB. Olivier Valentin was al jaren nauw betrokken bij het sociaal overleg als algemeen adviseur en hoofd van de studiedienst.

De Liberale Vakbond  functioneert volgens een unieke eenheidsstructuur. Alle talen, statuten, maar ook sectoren zitten onder één dak. De dienst sectoren valt daarom ook onder de bevoegdheid van de nieuwe Nationaal Secretaris. De samenstelling van het huidige  uitvoerend comité van de Liberale Vakbond ziet er nu als volgt uit:

  • Jan Vercamst (Nationaal Voorzitter)
  • Sabine Slegers (Nationaal Secretaris)
  • Olivier Valentin (Nationaal Secretaris)
  • Filip Van Nuffel (Financieel Directeur)
  • Mario Coppens (HRM Directeur)
  • Hugo Engelen (Vlaamse Gewestsecretaris)
  • Philippe Vandenabeele (Brussels Gewestsecretaris)
  • Christian Lochet (Waals Gewestsecretaris)
  • Bernard Noël (Algemeen Adviseur)


 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart