banner-aclvb-weet-raad.png

Hoeveel pensioen zal ik straks krijgen?

26/06/2017 - 11u

Over enkele maanden ga je met pensioen. Hoeveel zal je uitkering bedragen?

Je pensioen hangt in de eerste plaats af van je loon en het aantal loopbaanjaren. In principe moet je 45 jaar werken om een volledige loopbaan te hebben. Op de website mypension.be kan je zien op welke datum je ten vroegste met pensioen kan gaan. Je kan er ook nagaan hoeveel loon je hebt ontvangen in elk jaar waarin je hebt gewerkt. Als je loon in een jaar boven een grensbedrag gaat, telt enkel het deel onder dat bedrag mee voor de berekening. Het loon dat je elk jaar hebt ontvangen, wordt vermenigvuldigd met een herwaarderingscoëfficiënt. Die past je loon van tien jaar geleden aan aan de kosten van levensonderhoud op het moment dat je met pensioen gaat. Het loon van alle jaren van je loopbaan wordt gedeeld door 45. Je hebt recht op 60% (als alleenstaande) of 75% (gezinspensioen) van je gemiddelde jaarloon als brutopensioen.

Wil je meer pensioenrechten opbouwen? Dan moet je wellicht een loonsverhoging vragen. Het maximale jaarloon voor 2016 is 54.648,70 euro (het bedrag voor 2017 wordt pas begin 2018 bekendgemaakt). Als je nog niet aan het grensbedrag zit, betekent extra loon extra pensioenrechten. De waarde van je bedrijfswagen telt niet mee voor de berekening van je pensioen.

Meer weten?

Lid van de Liberale Vakbond? Laat bij ACLVB gratis een pensioenprognose maken om te weten op welke leeftijd je met pensioen kan gaan en aan welk pensioenbedrag je je mag verwachten. Zo'n pensioenprognose kan ook nuttig zijn bij keuzes omtrent SWT of eindeloopbaantijdskrediet. Meer info in je ACLVB-kantoor.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart