Internationale dag van de rechten van de vrouw: 8 maart 2022

07/03/2022 - 10u

Deze dag staat elk jaar weer opnieuw in het teken van vrouwenrechten en solidariteit met vrouwen over de hele wereld. Actie ondernemen, je steentje bijdragen om te bouwen aan een gendergelijke wereld, in onze samenleving, in ons dagdagelijks leven, op onze werkvloer.
 

Gelijkheid versus legaliteit versus realiteit?

Zeker, de gelijkheid van mannen en vrouwen is verankerd in de wet, dat staat buiten kijf. Nochtans zijn we er nog niet op het terrein. Hoewel er veel vooruitgang is geboekt op het vlak van gendergelijkheid, zijn er nog veel uitdagingen zoals het evenwicht tussen werk en privéleven, de verloning, meer toegang tot hogere functies in bedrijven of in het openbare leven, het aanpakken van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk... allemaal kwesties die vooral vrouwelijke werknemers aangaan. En in jouw bedrijf?
 

De wet versus de praktijk op het terrein

Er is al veel over gezegd, maar de werkelijkheid is heel anders:

 • Loonkloof = pensioenkloof?
 • Combinatie van privé- en beroepsleven ... qua geestelijke belasting zijn vrouwen de maatstaf, maar wat willen de mannen?
 • Interne mobiliteit, promotie, opleiding, ... allemaal gelijk?

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen moet in de bedrijven besproken worden! De ACLVB eist dat dit thema op de agenda van de overlegorganen wordt geplaatst.

 • Onderhandelingen in je bedrijf om een gelijkekansenbeleid voor vrouwen en mannen in te voeren
 • Loonkloof: toepassing van de wet van 22 april 2012, maar vooral betrokkenheid van de werknemersvertegenwoordigers: mannen en vrouwen, zodat hierover kan worden onderhandeld.
   

De ACLVB geeft je de nodige tools

Gelijke kansen voor iedereen met betrekking tot:

 • de plaats van vrouwen in de overlegorganen van ondernemingen
 • recht op opleiding
 • loopbaanperspectieven
 • verloning en aanvullende voordelen zoals aanvullende pensioenen. De opbouw van het aanvullend pensioen is veel lager voor vrouwen door de loonkloof!
 •  …

Waarom hier bij ons en waarom nu nog?

Er wordt vooruitgang geboekt maar er is nog steeds werk aan de winkel. Omgang ten opzichte van elkaar; niet alleen op het werk maar ook in onze maatschappij worden vrouwen meer dan mannen geconfronteerd met seksistisch gedrag, een gedrag dat wij sowieso veroordelen.
De ACLVB zet de strijd voor de gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen verder.
 

Geen staking maar dialoog

De ACLVB roept niet op tot staking, maar is voorstander van de sociale dialoog. Voor de ACLVB is het een reactie, een positieve actie...dat je kan tonen, je kan er over praten in jouw bedrijf, in jouw regio.

Vrouwen, maar ook mannen! Samen met onze afgevaardigden van de ACLVB in de bedrijven kunnen we acties ondernemen om de bewustwording over het genderevenwicht binnen je organisatie te verhogen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de verschillende instrumenten die je kan gebruiken om een gelijkekansenbeleid op bedrijfsvlak te voeren?

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart