Jan Vercamst, herbevestigd als Voorzitter van de Liberale Vakbond

13/05/2011 - 14u

De afgevaardigden, verzameld in Congres op vrijdag 13 mei in Brussel, hebben Jan Vercamst herbevestigd met 99,18% tot Voorzitter van de ACLVB. Dit gebeurde nadat hij gehoord werd over het verslag van het Uitvoerend Comité van de organisatie. De afgevaardigden konden zo het parcours evalueren van zijn eerste ambtstermijn. Vanaf zijn verkiezing stond dit in het teken van “groeien en duurzaam openbloeien”.

De Liberale Vakbond is tijdens de laatste vier jaar gegroeid. Het aantal leden van de private sector groeide met 11%. Meer dan een kwart miljoen werknemers en sociaal verzekerden identificeren zich met onze maatschappijvisie. Als gevolg van de sociale verkiezingen in 2008, verstevigde de ACLVB ook haar aanwezigheid in de overlegorganen van ondernemingen. Sinds vorig jaar, heeft de Liberale Vakbond ook twee vertegenwoordigers in de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). 

Nadat Jan Vercamst de balans van zijn voorzitterschap opgemaakt had, sprak hij over de toekomstige uitdagingen. Eén van onze belangrijkste doelstellingen wordt werknemersparticipatie.

Jan Vercamst stond ook stil bij andere uitdagingen: de harmonisatie van het statuut arbeiders en bedienden, het behoud van de automatische indexering van de lonen en de motiveringsplicht bij ontslag.

Na dit congres, was iedereen ervan overtuigd dat de Liberale Vakbond inderdaad klaar staat om de campagne voor de sociale verkiezingen van mei 2012 aan te vangen. Dit is ook het jaar waarin de Liberale Vakbond haar 120ste verjaardag viert!

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart