banner-rutten.jpg

Liberalisme en sociaalliberalisme, er is een fundamenteel verschil

27/04/2017 - 17u

Naar aanleiding van de presentatie van haar boek "Nieuwe vrijheid" vindt Open Vld voorzitster Gwendolyn Rutten het opnieuw nodig uit te halen naar de vakbonden. "Vakbonden staan de vooruitgang in de weg", heet het.
Dat de vooruitgang die mevrouw Rutten voor ogen heeft van een andere soort is dan de collectieve vooruitgang die de ACLVB drijft, mag bij deze nog eens duidelijk zijn.

"Ons land heeft arbeidsregelingen uit de vorige eeuw. Maar ondertussen worden mensen niet meer onderdrukt en willen ze vrij zijn om zelf hun arbeidstijd in te vullen", klinkt het bij Gwendolyn Rutten. Ze stelt daarom voor om vakbonden niet meer te laten meebeslissen op nationaal niveau en om de arbeidsregels bedrijf per bedrijf af te spreken. Ach zo! Gelooft mevrouw Rutten werkelijk dat België performanter en welvarender zou zijn als over arbeidskwesties zoals werkduur, verloning, tijdskrediet, nachtarbeid, veiligheid enz. uitsluitend op ondernemings- of individueel niveau zou onderhandeld worden?

Overigens, mevrouw Rutten, houden de sociale partners wel degelijk rekening met de realiteit op het terrein door de loonmarge sectoraal in te vullen, nieuwe regelingen inzake arbeidsduur in bepaalde sectoren uit te testen, enz. Zeker ACLVB hoedt zich voor betutteling, mensen sluiten zich bewust bij de Liberale Vakbond aan omwille van de inspraak. Vrije visie, eigen stem, is niet voor niets onze overtuiging.

Ook het feit dat werknemers lid moeten zijn van een vakbond om afgevaardigde te worden, zit Gwendolyn Rutten hoog. En dan? In de politiek zijn toch ook partijen nodig om problemen in groep te bespreken, een draagvlak te creëren? Je kan toch evenmin op je eentje deelnemen aan de politieke besluitvorming?

Vanuit dezelfde wereldvreemde ingesteldheid moet de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen door vakbonden dan ook maar op de schop. "Kan toch simpelweg via een app?", gelooft Gwendolyn Rutten. Inderdaad, wie de uitbetaling van uitkeringen verengt tot louter digitale datastromen, komt tot zo'n voorstel. Helaas is de realiteit anders. De uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen, die overigens al sterk gedigitaliseerd verloopt, gaat nog steeds gepaard met tal van fysieke documenten, naast de elektronische documenten. Loketmedewerkers van vakbonden betalen niet alleen uit, maar geven vooral informatie rond de complexe werkloosheidsreglementering, ze begeleiden mensen individueel bij gesprekken met de RVA, ze staan dicht bij de burgers en houden daardoor de vinger aan de pols. Door de uitbetalingen via een app te regelen, kijkt Rutten weg van de noden van werkzoekenden. Probleem opgelost!

Het staat vast dat het liberalisme van Gwendolyn Rutten allerminst strookt met het sociaalliberalisme dat de ACLVB beweegt. Doorheen heel zijn geschiedenis al heeft de Liberale Vakbond laten verstaan dat hij onafhankelijk is van om het even welke politieke partij en we verankerden die politieke onafhankelijkheid zelfs in onze statuten. Universitair ledenonderzoek in 2010 bevestigde dat ACLVB-leden zeer gehecht zijn aan de partijpolitieke onafhankelijkheid en het als een noodzaak zien om de syndicale identiteit te waarborgen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart