banner-credit-temps_0_0.jpg

Loopbaansparen: Niet tijd omzetten in geld, maar evenwicht werk/privé staat voorop

26/04/2017 - 14u

HR-onderneming SD Worx begint met een eigen systeem van loopbaansparen. Vanaf volgende maand kunnen werknemers er kiezen om hun extralegale verlofdagen om te zetten in een budget.

Het is merkwaardig dat de regering de uitkeringen voor niet-gemotiveerd tijdskrediet heeft geschrapt, en nu aan de sociale partners vraagt om na te denken over een systeem, waarbij het de werknemer zelf is die de tijd zal moeten opsparen. Hoe het ook zij, tijd omzetten in geld mag geenszins het oogmerk zijn van dit systeem. Voor de Liberale Vakbond staat het evenwicht werk-privé voor de werknemer voorop! Dat kan nooit verkregen worden door mensen te laten cashen. 
Het systeem zou bovendien precaire doelgroepen op de arbeidsmarkt kunnen discrimineren.

De ACLVB vindt het voorbarig dat een bedrijf nu reeds dit systeem implementeert.  Loopbaansparen roept immers heel wat vragen op:

  • Hoeveel en welke verlofdagen of overuren zullen kunnen opgespaard worden?
  • In welke mate moeten de opgespaarde dagen omgezet worden in tijd en/of in geld?
  • En welk loon geldt dan als referentie? Het loon op het moment van opsparen of - zoals de ACLVB voorstaat – het loon op het moment van opname van de gespaarde dagen.
  • Op welk ogenblik zal de werknemer de verlofdagen kunnen opnemen en wat met de interferentie met andere verlofstelsels zoals tijdskrediet en thematische verloven?
  • Kan je als werknemer je gespaarde dagen kwijt als je elders aan de slag gaat?
  • Wat met het organisatorisch beheer en de financiële waarborgen? 
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart