Nationaal Comité van ACLVB herbevestigt Olivier Valentin als nationaal secretaris

23/04/2018 - 16u

Vandaag schonken de ACLVB-afgevaardigden opnieuw hun vertrouwen aan Nationaal Secretaris Olivier Valentin voor een mandaat van vier jaren. Olivier Valentin zetelt in de Nationale Arbeidsraad en is verantwoordelijk voor de nationale syndicale actie, de sectorale syndicale werking, de Europese en internationale syndicale actie en de dienst bedrijfsondersteuning. Olivier Valentin zetelt ook in het Vast Bureau en in het Uitvoerend Comité van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA).

De Liberale Vakbond  functioneert volgens een unieke eenheidsstructuur. Alle talen, statuten, maar ook sectoren zitten onder één dak. De dienst sectoren valt daarom ook onder de bevoegdheid van de Nationaal Secretaris.

De samenstelling van het huidige uitvoerend comité van de Liberale Vakbond ziet er als volgt uit:

  • Mario Coppens (Nationaal Voorzitter)
  • Sabine Slegers (Nationaal Secretaris)
  • Olivier Valentin (Nationaal Secretaris)
  • Martine Lefevre (Financieel Directeur)
  • Koen De Jaeger (HRM Directeur)
  • Gert Truyens (Vlaams Gewestsecretaris)
  • Philippe Vandenabeele (Brussels Gewestsecretaris)
  • Christian Lochet (Waals Gewestsecretaris)
  • Hugo Engelen (Algemeen Adviseur)
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart