Nationaal Comité van de ACLVB keurt het ontwerp van sociaal akkoord 2021/2022 goed met 88%

22/06/2021 - 13u

Mario Coppens (Nationaal Voorzitter Liberale Vakbond) : "Is dit een WOW-akkoord? Neen. Is dit akkoord noodzakelijk? Ja. Dit sociaal akkoord is een evenwichtig akkoord. Het toont zich solidair met werknemers met een minimumloon.

Het voorziet toegang tot tijdskrediet zodat werknemers haalbaar kunnen ‘landen’ op het einde van hun loopbaan. Door de verlenging van de verschillende SWT-regelingen kunnen werknemers in moeilijke situaties (herstructurering, zwaar beroep, ziekte, lange loopbaan) een beroep doen op een menselijke oplossing.

Wij zien de uitbreiding van de overuren als een tijdelijke maatregel die het herstel van de economie kan bespoedigen. De ACLVB zal erover waken dat de toepassing ervan op vrijwillige basis gebeurt. De Liberale Vakbond strijdt ook verder tegen de onrechtvaardige loonwet."

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart