banner-loonakkoord-500.jpg

Welvaartsvastheid 2021-2022

07/05/2021 - 09u

Na de nationale actie- en stakingsdag op 29 maart kwam de regering tegemoet aan een van de belangrijkste eisen van de vakbonden. De onderhandelingen over de welvaartsenveloppe werden losgekoppeld van het loonoverleg. Er is nu een gemeenschappelijk positief advies van de sociale partners over het regeringsvoorstel rond de besteding van deze middelen. Over een deel van de verdeling hadden de sociale partners in januari al nagenoeg een akkoord, hieraan blijft het regeringsvoorstel trouw. Voor pensioenen en werkloosheidsuitkeringen grijpt de regering terug naar het vorige sociaal akkoord voor 2019-2020.

Het budget van ruim 700 miljoen euro om de laagste uitkeringen welvaartsvast te houden, had al in september 2020 verdeeld moeten zijn. Maar de werkgevers weigerden daarover een akkoord af te sluiten zolang er geen afspraken waren over de lonen. Gepensioneerden, zieken, personen met een handicap en werklozen werden zo als pasmunt gebruikt in een discussie over werkenden. Aan die koppelpraktijk is nu een eind gemaakt. Op 19 april werden de verhogingen voor onder meer de werkloosheids- en ziekte-uitkeringen, vervangingsinkomens, en minimumpensioenen in een gemeenschappelijk advies van de sociale partners afgeklopt. Het is jammer dat het zo lang heeft moeten duren, maar het is goed dat er nu een akkoord is. Want heel veel mensen kunnen deze verhoging van hun pension of uitkering, bovenop de index, heel erg goed gebruiken. 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart