Nationaal Congres van de ACLVB herbevestigt Mario Coppens als Nationaal Voorzitter

25/10/2019 - 12u

Onder instemmend applaus van een 900-tal aanwezigen op het Nationaal Congres van de Liberale Vakbond werd het activiteitenverslag ‘Vier jaar meer verhaal’ vanmorgen goedgekeurd. Hierdoor werd Mario Coppens ook opnieuw verkozen voor de komende vier jaren als Nationaal Voorzitter van de ACLVB.

In zijn slotspeech wees Mario Coppens eens te meer op de nefaste maatregelen die Michel I nam en die de werknemers en sociaal verzekerden nog steeds voelen: de indexsprong, de creatie van de flexi-jobs in 2015, de wet rond werkbaar en wendbaar werk en de verstrenging van de loonnormwet uit 2017 met onvoldoende manoeuvreerruimte voor loonsverhogingen, de creatie van allerhande nepstatuten in 2018 en de financiële uitholling van de sociale zekerheid die nota bene dit jaar 75 jaar wordt en nog lang niet toe is aan de pensioengerechtigde leeftijd.

Mario Coppens stelde ook dat de sociale partners, benevens enkele dossiers, te weinig resultaten boekten tegen deze maatregelen en trok hieruit één belangrijke les: “een vakbond anno 2019 moet niet enkel de luis in de pels zijn van een hardvochtig regeringsbeleid. Willen we meer wegen op het debat, dan zullen we proactief de handschoen moeten opnemen, en constructieve en creatieve voorstellen lanceren die tonen dat het anders kan.”

Mario Coppens deed daarom nogmaals een oproep aan de politiek om een eigen berekend voorstel rond de progressieve duale inkomstenbelasting door te voeren waardoor er meer budget vrijkomt om te investeren in de toekomst en infrastructuur van ons land. Ook vindt hij het primaat van de politiek niet-constructief: “Het overleg tussen werknemers en werkgevers is evenzeer een legitiem verkregen mandaat via rechtsgeldige verkiezingen. Het functioneert bovendien. Laat dus iedereen zijn verantwoordelijkheid opnemen, daar waar men op zijn best is .”

Maar de sociale partners dragen zelf ook een verantwoordelijkheid om de komende jaren een nieuw elan te vinden. Mario Coppens: “Soms lijkt het wel alsof we verleerd zijn om een compromis te sluiten én te verdedigen bij onze achterban. Ook dat moet veranderen. Een consensus nastreven is geven en nemen.”

Met diezelfde instelling werd ook de campagne ‘KOM OP’ ! voor de sociale verkiezingen voorgesteld. Mario Coppens: “Ons DNA is dat van een constructieve en oplossingsgerichte vakbond: Meer praten, minder roepen. Meer verhaal, minder kabaal!”

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart