banner-g10-2023.jpg

Nationale Arbeidsraad: de juridische omzetting van het G10-akkoord is een feit!

31/05/2023 - 11u

Eindelijk is het zover: op 30 mei 2023 keurde de Nationale Arbeidsraad de juridische instrumenten goed om het kaderakkoord dat op 6 april binnen de G10 werd bereikt te kunnen uitvoeren. De ACLVB is tevreden met de juridische omzetting van het kaderakkoord. Vanaf nu nemen de sectoren officieel de fakkel over van de tweejaarlijkse onderhandelingen.
 

Wat betekent dit concreet?  

  • Alle SWT-regelingen (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) onder de bestaande leeftijds- en loopbaanvoorwaarden blijven toegankelijk tot en met 30/06/2025. Opgelet: vaak is het vereist dat jouw sector of onderneming een collectieve arbeidsovereenkomst afsluit om bepaalde regelingen toegankelijk te maken. Vanaf nu ligt de sleutel dus bij de sectoren en de bedrijven!
  • De SWT-ers (werklozen met bedrijfstoeslag) zullen nog tot en met 31/12/2026 de vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid onder de bestaande voorwaarden kunnen aanvragen. Opgelet: ook hier is het vaak vereist dat je sector of onderneming een collectieve arbeidsovereenkomst afsluit om de vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid mogelijk te maken.
  • Tot en met 30/06/2025 blijft het mogelijk om vanaf 55 jaar in een landingsbaan met recht op uitkeringen te stappen.
  • Tot en met 30/06/2025 kunnen er opnieuw “relance-uren” (= 120 extra vrijwillige overuren per jaar) gepresteerd worden.
  • Ook de gunstige fiscale behandeling van de overuren (180u/jaar) wordt verlengd tot en met 30/06/2025.
  • De vereenvoudigde toegang tot de tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor werknemers wordt verlengd tot en met 30/06/2025. Bovendien wordt het dagbedrag vanaf 01/07/2023 geïndexeerd, tot 6,22 euro. Er volgen nog twee nieuwe indexeringen op 1/01/2024 en 1/1/2025.
  • De akkoorden inzake het minimumloon (verhogingen gepland in 2024 en 2026) worden verlengd. Binnenkort starten de technische werkzaamheden die de financiële gevolgen hiervan in kaart moeten brengen.
  • De fiscale standstill inzake aanvullende pensioenen blijft gehandhaafd tot 2028. 
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart