Cheques niet gebruikt? Vanaf nu kan je ze opnieuw activeren!

02/12/2022 - 10u

Op onze website informeerden wij jullie al in juni over het unanieme voorstel van de sociale partners om  de reactivering van vervallen sociale cheques mogelijk te maken. Sindsdien heeft de regering het koninklijk besluit uitgewerkt dat dit voorstel vanaf 1 december 2022 in de praktijk omzet.

Concreet betekent dit dat vanaf deze datum de bedragen van de sociale cheques die niet binnen de termijn zijn besteed, opnieuw kunnen worden geactiveerd. Dit betreft maaltijdcheques, ecocheques en Corona/consumptiecheques. Deze reactivering kan plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:

  • Het verzoek om reactivering door de werknemer moet binnen drie maanden na de vervaldatum van de cheques bij de uitgever worden ingediend.
  • Deze reactivering is eenmalig, dus het is niet mogelijk dezelfde cheques meerdere keren te verlengen.
  • De gereactiveerde cheques zijn drie maanden geldig

Uiteraard zijn er reactiveringskosten voor de uitgevers van deze cheques. In dit verband neemt het koninklijk besluit de eisen van de sociale partners over, namelijk:

  • De eerste reactiveringsaanvraag van cheques (per werknemer) moet gratis zijn.
  • Voor volgende verzoeken (per werknemer) kunnen reactiveringskosten in rekening worden gebracht, tenzij de werknemer kan aantonen dat er sprake is van overmacht (bv. x-aantal weken gehospitaliseerd). Deze kosten mogen niet meer dan € 5 per reactivering bedragen.
  • De kosten wordt aangerekend per aanvraag, zelfs indien de reactivering betrekking heeft op meerdere "pakketten" van vervallen sociale cheques.
  • Uitgevers dienen algemene informatie te verstrekken over de mogelijkheid van reactivering en de kosten die daaruit kunnen voortvloeien. Bovendien moeten de betrokken werknemers, bij elke reactiveringsaanvraag, op de hoogte worden gebracht van reactiveringsvoorwaarden.

De ACLVB is tevreden over de uitvoering van deze eis van de sociale partners, waardoor werknemers nu meer mogelijkheden hebben om hun tegoeden te recupereren.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart