banner-eco-cheque.jpg

Definitieve overgang van de papieren naar de elektronische ecocheque

29/09/2021 - 10u

Een ontwerp van Koninklijk Besluit voorziet in het definitieve einde van papieren ecocheques. De bedoeling is om de uitgifte van de papieren ecocheques uiterlijk op 31 december 2021 te stoppen. De laatste ecocheques zijn geldig tot en met 31 december 2023. De ACLVB is tevreden over de goedkeuring van dit  wetgevend kader, waarmee wordt voldaan aan een verzoek van de sociale partners. Deze definitieve overgang op elektronische ecocheques zal de milieu-impact verminderen en tegelijk concrete voordelen opleveren voor de werknemers.

Vorig jaar kondigden wij in dit artikel aan dat een unaniem advies van de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad opriep tot een definitieve overgang van papieren naar elektronische ecocheques. In dit advies werd aangedrongen op de vaststelling van een duidelijk juridisch kader om een einde te maken aan de papieren ecocheques. Dit is nu zo goed als rond, aangezien er een ontwerp van koninklijk besluit is opgesteld dat het einde bepaalt  van de uitgifte van de papieren ecocheques op 1 januari 2022 en dat de laatste papieren ecocheques dus nog  geldig zullen zijn tot 31 december 2023.

Deze definitieve overgang op elektronische ecocheques is goed nieuws voor de werknemers, aangezien hierdoor het aantal ongebruikte ecocheques als gevolg van het verlies van papieren cheques die uiteindelijk vervallen, zou moeten worden beperkt. Tijdens deze pandemie hebben we ook gezien dat papieren betaalmiddelen bepaalde gezondheids- en hygiënerisico's met zich meebrengen. Het is ook goed nieuws voor de planeet, want papieren cheques hebben een aanzienlijke impact op het milieu, wat in strijd is met het eigenlijke doel van ecocheques.

De sociale partners hebben het ontwerp van koninklijk besluit dan ook gunstig onthaald in een advies van de Nationale Arbeidsraad.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart