banner-eco-cheque.jpg

Weldra het einde van de papieren ecocheques?

03/07/2020 - 10u

De Nationale Arbeidsraad heeft een unaniem advies gesloten met de vraag om de overgang van de papieren naar de elektronische ecocheques zo snel als mogelijk te voltooien. Hiervoor dient het juridisch kader aangepast te worden. De bedoeling is om de uitgifte van de papieren ecocheques uiterlijk op 31 december 2020 te stoppen. Voor de ACLVB is de definitieve overgang naar de elektronische ecocheques, zowel voor de werknemers als voor de planeet, een goede zaak.
 

Volledige en definitieve overgang van de papieren naar de elektronische ecocheque

In een unaniem advies, heeft de Nationale Arbeidsraad gevraagd om de definitieve overgang naar elektronische ecocheques in gang te zetten. Deze overgang naar elektronische cheques is goed nieuws voor de werknemers, want deze overgang zou moeten voorkomen dat werknemers hun (papieren) ecocheques niet gebruiken omwille van verlies van deze cheques, of dat de geldigheidsduur vervallen is.

De Raad onderstreept eveneens dat er nog voordelen verbonden zijn aan de overgang naar elektronische ecocheques.

  1. Ten eerste is een dubbele flux van zowel elektronische als papieren ecocheques een bijkomende kost voor de uitgiftebedrijven en betekent dit een administratieve rompslomp voor de winkels waar deze cheques worden uitgegeven.
  2. Ten tweede hebben ook de papieren ecocheques een niet te onderschatten impact op het milieu, die in essentie in strijd is met hun eigen bestaansreden.
  3. Tot slot, en dat werd nogmaals duidelijk in de coronacrisis, stellen papieren betaalmethodes bepaalde problemen qua hygiëne.

De sociale partners hebben deze zaken herhaald in hun advies, en hebben gevraagd aan de regering om het wetgevend kader in die zin aan te passen, zodat op 31 december 2020 gestopt wordt met de uitgifte van papieren ecocheques. Dat betekent dus dat de laatste papieren ecocheques uiterlijk op 31 december 2022 zouden vervallen. Op die manier zullen de papieren ecocheques uit circulatie zijn, uiterlijk op 1 januari 2023.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart