banner-eco-cheque.jpg

De lijst van ecochequeproducten wordt uitgebreid

03/03/2021 - 11u

De ecocheques zijn een echt succes. Vandaag genieten meer dan 1,8 miljoen werknemers van deze ecocheques. Deze cheques verhogen de koopkracht van werknemers en moedigen tegelijk de aankoop van duurzame en ecologisch verantwoorde producten in België aan.

De grote vraag voor alle werknemers blijft evenwel wat met deze cheques allemaal gekocht kan worden. De sociale partners hadden zich ertoe verbonden de lijst van producten wat met ecocheques aangekocht kan worden, vanaf september 2020 te herzien.

Hierover werd een  akkoord bereikt. De sociale partners hebben met name besloten de lijst van ecocheques uit te breiden met nieuwe labels, de verhuur van bepaalde tweedehands producten en abonnementen op en lidmaatschappen van collectieve moestuinen. Een belangrijk punt dat ook bij deze herziening van de lijst aan bod moest komen, betrof het nieuwe Europese energielabel. Sinds 1 maart 2021 geldt voor bepaalde producten namelijk een nieuw, duidelijker Europees label. Het gaat hierbij om koelkasten, vaatwasmachines, wasmachines en elektronische beeldschermen, waaronder televisies. Voor deze apparaten is de oude etikettering van A+++ tot D niet langer van toepassing omdat de Europese autoriteiten hebben vastgesteld dat de verschillen tussen de categorieën A+, A++ en A+++ niet langer duidelijk zijn voor de consument. Van nu af aan geldt een eenvoudigere schaal van A tot G. De sociale partners zijn het ook eens geworden over nieuwe energieklassen die de aankoop van toestellen met ecocheques mogelijk maken. De sociale partners hebben in dat opzicht rekening gehouden met de huidige marktaandelen van de productgroepen met het nieuwe Europese energielabel en hebben er daarom voor gezorgd dat de volgende producten met ecocheques kunnen worden aangekocht :

  • Koelkasten van klasse A, B, C of D
  • Vaatwasmachines van klasse A, B of C
  • Wasmachines van klasse A
  • Elektronische beeldschermen van klasse A, B, C of D

Alle andere elektrische apparaten die nog het oude labelhebben, kunnen nog steeds met ecocheques worden gekocht zolang zij tot de klassen A+, A++ of A+++ behoren.

De nieuwe lijst is als bijlage gevoegd bij cao 98/7, die op 3 maart 2021 in de NAR werd ondertekend. Ze is in werking getreden op 1 maart 2021.

U vindt alle aanpassingen terug in de lijst van producten en diensten die met ecocheques kunnen worden aangekocht beschikbaar op de site van de Nationale Arbeidsraad

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart