De oplossing van de sociale partners voor ongebruikte cheques

29/06/2022 - 09u

De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad buigen zich al enige tijd over een oplossing voor wat er moet gebeuren met de verloren of niet gebruikte maaltijdcheques, ecocheques, sport- en cultuurcheques en consumptiecheques.

Hoewel het aantal ongebruikte of verloren cheques met de overgang naar elektronische cheques al sterk gedaald is, belet dit  echter niet dat een bepaald aantal cheques niet wordt gebruikt vóór hun vervaldatum. Voor deze vaststelling  wilden de sociale partners een concreet, pragmatisch en structureel antwoord geven voor ecocheques, maaltijdcheques en Corona/consumptiecheques. Het gaat hier immers om loon waarvoor werknemers gewerkt hebben.

Daarom hebben de sociale partners een gezamenlijk advies van de NAR uitgebracht waarin wordt voorgesteld dat de begunstigde binnen drie maanden na de vervaldatum van verlopen sociale cheques de uitgever ervan kan verzoeken deze cheques te reactiveren. Deze kunnen vervolgens binnen 3 maanden na de reactivering worden gebruikt. Deze reactivering is slechts éénmalig, d.w.z. dat het niet mogelijk zal zijn om dezelfde cheques te blijven verlengen.  

Uiteraard zijn er reactiveringskosten voor de uitgevers van deze cheques. De sociale partners stellen in dat opzicht een pedagogische aanpak voor die inzet op preventie:

  • De eerste reactiveringsaanvraag van cheques (per werknemer) moet gratis zijn.
  • Voor volgende verzoeken (per werknemer) kunnen reactiveringskosten in rekening worden gebracht, tenzij de werknemer kan aantonen dat er sprake is van overmacht (bv. x-aantal weken gehospitaliseerd). Deze kosten mogen niet meer dan € 5 per reactivering bedragen.
  • Een vergoeding wordt aangerekend per aanvraag, zelfs indien de reactivering betrekking heeft op meerdere "pakketten" van vervallen sociale cheques.
  • Uitgevers dienen algemene informatie te verstrekken over de mogelijkheid van reactivering en de kosten die daaruit kunnen voortvloeien.

De ACLVB is tevreden over deze constructieve en duurzame oplossing die door alle sociale partners wordt gedragen.

Opgelet: dit is een voorstel van wijziging aan de regelgeving, die ACLVB snel goedgekeurd hoopt te zien. Zo ver zijn we dus nog niet. We gaan nu in overleg met de regering bekijken hoe dit zo snel en efficiënt mogelijk uitgevoerd kan worden. 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart