Nationale Arbeidsraad keurt aanbeveling goed omtrent het informeren en raadplegen van de werknemers bij herstructurering

30/12/2019 - 15u

Herstructureringen: maatschappelijke uitdaging centraal in het IPA 2017-2018

Op 17 december 2019 keurde de Nationale Arbeidsraad aanbeveling 28 goed, die tot doel heeft de informatie en raadpleging bij herstructurering van een onderneming te verbeteren. Zo wordt de verbintenis die de sociale partners waren aangegaan in het kaderakkoord "Herstructurering" van 19 juni 2019, goedgekeurd door de Groep van 10 op 5 juli 2019, concreet. Aansluitend op het interprofessioneel akkoord 2017-2018 werd dit kaderakkoord aangenomen. De sociale partners hadden zich ertoe verbonden om het wettelijk kader rond de herstructureringen diepgaand te analyseren.

Aanbeveling bestaande uit twee luiken

Het eerste luik van de aanbeveling bestaat erin een kwalitatieve en efficiënte informatie en raadpleging op punt te stellen. Om dit te bewerkstelligen doet de Nationale Arbeidsraad de volgende aanbevelingen:

  • Opstellen van een indicatieve kalender die door de bij de herstructurering betrokken partijen dient nageleefd te worden
  • Mogelijkheid bieden aan de werkgever en de werknemersvertegenwoordigers maatregelen te treffen die de werkgelegenheid vrijwaren, de terugkeer naar werk bevorderen en de duurzame consolidering van het herstel van de activiteit van de onderneming vooropstellen
  • Het informeren van de werknemersvertegenwoordigers over de mogelijke impact van de herstructurering op uitzendkrachten, tijdelijke werknemers en aan de onderneming ter beschikking gestelde werknemers 

Het tweede luik heeft tot doel informatie te verstrekken met betrekking tot de medecontractanten. Hiervoor doet de Nationale Arbeidsraad de volgende voorstellen:

  • De onderneming identificeert de medecontractanten die door de herstructurering mogelijks een duidelijk negatieve impact ondervinden. Er moet dan informatie worden verstrekt aan de betrokken medecontractanten op het moment van of onmiddellijk na de informatiekennisgeving aan de overlegorganen binnen de onderneming. Het betreft informatie over het voornemen van de onderneming om te herstructureren. De gegevens van de contactpersonen worden eveneens bijgevoegd. Dit stelt de medecontractant in staat de situatie van het bedrijf in kwestie te beoordelen en zijn werknemers, indien de wet dit vereist, te informeren over de gevolgen van de aankondiging van de herstructurering op de werkgelegenheid en de werkorganisatie binnen zijn eigen onderneming. 
  • De onderneming in herstructurering informeert vervolgens de werknemersvertegenwoordigers dat ze de medecontractanten op de hoogte heeft gebracht van de situatie.

Een grote stap in de goede richting waar iedereen baat bij heeft

De ACLVB kan zich enkel verheugen over de goedkeuring van deze aanbeveling. Iedereen is gebaat bij een verbetering van de informatie- en raadplegingsprocedure, niet enkel de werknemers van het door de herstructurering getroffen bedrijf, maar ook de werknemers tewerkgesteld bij de medecontractanten. Dit zal de kwaliteit van de besprekingen verder ten goede komen, in het belang van alle bij de herstructurering betrokken partijen.

Wij kijken dan ook uit naar de concretisering van de tweede verbintenis die de sociale partners zijn aangegaan in dit kaderakkoord: de goedkeuring van een unaniem advies in de Nationale Arbeidsraad waarin wordt voorgesteld alle teksten m.b.t. de herstructureringen te centraliseren en de informatiestromen tussen overheden, werkgevers en werknemers te vereenvoudigen en te optimaliseren via een uniek loket en informatieplatform.

Laten we niet uit het oog verliezen dat bij dergelijke moeilijke situaties – o.a. een herstructurering – de werknemers zeker hun stem moeten kunnen laten horen!

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart