banner-db-pensioenpijler.jpg

Nieuwe databank om je aanvullend pensioen te volgen

23/12/2016 - 11u

Jaarlijks stuurt het pensioenfonds of de verzekeringsmaatschappij die je aanvullend pensioen beheert (sectoraal of op bedrijfsniveau) een fiche. Die blijkt niet altijd makkelijk te begrijpen. Vandaar het idee om een databank op te richten waar je een stand van zaken van je aanvullend pensioen kan opvragen.

De databank 2de pijler (DB2P) laat toe om naast de jaarlijkse pensioenfiche voor de werknemers die in dienst zijn, ook informatie over de vroegere pensioenplannen te raadplegen, wat ook het statuut was van de betrokkene (werknemer, zelfstandige, ambtenaar). De databank omvat gegevens over de huidige plannen, zowel als over de reserves van vroegere plannen.

DB2P is een realisatie van de overheid, in samenwerking met het FSMA (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), de pensioeninstellingen en de sociale partners. De gegevensbank is operationeel sinds 6 december 2016.
 

Communicatie

In de toekomst zal Sigedis (de vzw die alle sociale gegevens omtrent onze loopbaan beheert) zowel voor de actieve plannen als voor de slapende plannen een detailfiche versturen in een beveiligde elektronische brievenbus van de sociale zekerheid, de e-Box van de sociale zekerheid, te vinden op mysocialsecurity.be. Iedere burger kan er zijn persoonlijk dossier van de sociale zekerheid (dus ook voor andere informatie) raadplegen via zijn elektronische identiteitskaart of token.

De betrokkene zal niet automatisch op de hoogte gebracht worden. Hij of zij zal pas verwittigd worden wanneer hij via zijn e-Box zijn e-mailadres opgeeft om hem te verwittigen. In dat geval zal hij per mail een melding krijgen dat er documenten in de e-Box werden opgeladen omtrent zijn dossier aanvullende pensioenen, zowel over het actieve als over het slapende plan. Op het moment van de verwittiging zal hij de documenten kunnen raadplegen in de e-Box via de eID of token.
 

Jaarlijkse verwittiging

Elk jaar zal de werknemer (en ook de zelfstandige en de ambtenaar) verwittigd worden dat hij in DB2P zijn jaarlijkse update van gegevens omtrent zijn aanvullend pensioen (een of meerdere pensioenplannen onder een of meerdere statuten) kan raadplegen. Dat wordt bovendien aangevuld met een verwittiging dat de gegevens van het plan op een document beschikbaar zijn.

Deze informatie is enkel te raadplegen als de e-Box geactiveerd is en blijft beschikbaar gedurende een jaar.

Deze jaarlijkse informatie zal per post naar de personen gestuurd worden die nog in dienst zijn en dus aangesloten bij een pensioenplan. Vanaf 2016 zullen diegenen die niet meer werken ("slapenden" genoemd in het kader van de pensioenplannen) die schriftelijke info over hun vroeger pensioenplan niet meer ontvangen.
 

Pensioenoverzicht en loopbaanoverzicht

Vanaf 2016 zal iedere burger in de loop van het jaar waarin hij 45 jaar wordt, per brief geïndividualiseerde informatie ontvangen over zowel zijn wettelijke (loopbaanoverzicht en een raming van de pensioenrechten) als zijn aanvullende pensioenrechten.

De betrokkenen tussen 45 en 50 jaar die hun e-Box niet geactiveerd hebben en de elektronische communicatie niet raadpleegden, zullen de geactualiseerde persoonlijke informatie per brief ontvangen. Hetzelfde geldt voor de burgers tussen 50 en 55 jaar, tussen 55 en 60 jaar en tussen 60 en 65 jaar. Ze zullen geïnformeerd worden over hun wettelijke en aanvullende pensioenrechten op de leeftijd van 50, 55, 60 en 65 jaar.
 

"Vergeten" rechten?

Wanneer Sigedis vaststelt dat een of meerdere plannen van het aanvullend pensioen van iemand (ongeacht zijn vroeger statuut van tewerkstelling) niet zijn uitbetaald binnen de 6 maanden na het moment waarop de betrokkene het wettelijk pensioen opgenomen heeft, zal het de betrokkene per brief op de hoogte brengen van dat feit. Zo kan die persoon bij de respectievelijke pensioeninstelling informeren naar de uitbetaling van zijn plan of de reden waarom dit (nog) niet werd uitbetaald.
 

Surf naar https://mypension.onprvp.fgov.be en meld je aan met je e-ID of een token voor een stand van zaken over je aanvullend en ook je wettelijk pensioen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart