banner-pensioenhervorming_0.jpg

Pensioenhervorming: ACLVB ziet vooral gemiste kansen, diepgaandere hervormingen zijn nodig

19/07/2022 - 10u

Dit is geen pensioenhervorming, het bereikte akkoord slaat enkel op twee aspecten van een uitgebreid pensioenbeleid. Hoewel de ACLVB niet betrokken was in de discussie en zij over geen duidelijke tekst beschikt, heeft zij toch een aantal eerste bemerkingen bij het akkoord dat de Vivaldi-regering deze nacht bereikte:

  1. de ACLVB staat positief tegenover het herinvoeren van de pensioenbonus. Die beloont immers werknemers die blijven verder werken na de leeftijd van mogelijk vervroegd pensioen. Het is echter een gemiste kans dat er over het vervroegd pensioen zelf niets kon worden bereikt. De ACLVB vraagt al enige tijd een vervroegd pensioen mogelijk te maken voor iedereen na een loopbaan van 42 jaar. Maar vooral betreurt de Liberale Vakbond het gebrek aan aandacht voor werkbaar werk, eindeloopbaanmaatregelen en een correctie voor zware beroepen.
  2. 20 jaar effectief werken opdat men toegang heeft tot het minimumpensioen: de ACLVB is tevreden dat rekening gehouden werd met een van haar eisen nl. correcties voor onderbroken en onvolledige loopbanen, wat vooral de vrouwen tegemoetkomt. Zij vraagt wel eerst een cijfermatige analyse om de volledige impact op loopbanen van vrouwen helder te krijgen. Wat de ACLVB echter niet begrijpt is dat periodes van ziekte en tijdelijke werkloosheid volledig worden miskend.  

De ACLVB zal na het zomerreces met haar verdere visies in overleg gaan in de commissie pensioenen binnen de Nationale Arbeidsraad. Hiermee kan de regering dan verder aan de slag; het werk is immers niet af met dit mini-zomerakkoord.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart