Nieuwe pensioenberekening betekent contractbreuk die kan tellen

24/10/2017 - 16u

De kamercommissie voor de Sociale Zaken heeft vanmorgen de hervorming van de eenheid van loopbaan in de pensioenen goedgekeurd. Bij een loopbaan langer dan 45 jaar, die eindigt met periodes van werkloosheid of SWT, tellen enkel nog de eerste 45 jaren mee. De ACLVB betreurt ten zeerste dat deze regering enkel werken wil belonen op het einde van de loopbaan en niet het werken substantieel beloont voor de jaren tussen 14 en 21 jaar. Tijdens deze jaren werkte men aan een percentage van het minimumloon. Hiervoor ontvangt men nu een niemendalletje aan pensioen omdat dit op een laag loon berekend zal worden.  De ACLVB vraagt zich af waarom deze jaren van werken niet minstens aan het minimumjaarrecht vergoed kunnen worden. 
Dit is een minimum minimorum en betekent reeds een inlevering voor deze arbeiders. 

De hervorming zal ook grote gevolgen kennen voor werknemers in het statuut van SWT. Wie over zijn volledige loopbaan meer dan 312 dagen in SWT zit, zal een lager pensioen ontvangen. Je zal maar beslist hebben om SWT aanvaard te hebben na ontslag door de werkgever, om nu te moeten vaststellen dat een deel van die jaren een kleiner of zelfs helemaal geen recht meer geven op pensioen. Dit is contractbreuk !

De Liberale Vakbond betreurt ten zeerste dat de politieke meerderheid geen rekening heeft gehouden met de harde realiteit voor velen en nu onrechtvaardigheid toch doorgang vindt. 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart