Nog slechts één pensioenbetaling per maand van de federale pensioendienst vanaf januari 2019

03/12/2018 - 10u

Voor een aantal gepensioneerden zal de betaalwijze van de pensioenen (privésector en/of ambtenarenpensioen) vanaf januari 2019 anders verlopen. Het gaat hier meer bepaald om de gepensioneerden die momenteel elke maand verschillende pensioenen ontvangen en die op meerdere data worden uitbetaald. Voor gepensioneerden die één pensioen ontvangen wijzigt er niets.

Momenteel zijn er dus 5 betaaldata per maand namelijk de 1ste, 5de, 14de, 24ste en laatste werkdag van de maand. De verschillende data zijn er omwille van de verschillende stelsels (ambtenaar, werknemer). Vanaf januari 2019 is er nog één unieke betaaldatum per gepensioneerde. De vroegste betaaldatum zal vanaf januari 2019 maandelijks de enige betaaldatum zijn van het totaal van de verschillende pensioenen. In december krijgen alle betrokken gepensioneerden een brief van de pensioendienst met de op hen van toepassing zijnde wijzigingen.

Het samenvoegen van verschillende pensioenen kan een invloed hebben op de bedrijfsvoorheffing die ingehouden wordt. Hier wordt ook rekening gehouden met eventuele buitenlandse pensioenen. Op zich is dit geen probleem gezien de jaarlijkse verrekening van de bedrijfsvoorheffing met de belastingen zal betrokkene dan minder belastingen moeten betalen.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Een gepensioneerde ontvangt een overlevingspensioen van het werknemersstelsel en een eigen ambtenarenpensioen. Er wordt op twee verschillende data uitbetaald, namelijk de eerste van de maand en de 14de van de maand.

Vanaf januari 2019 zal de gepensioneerde het volledige bedrag, zowel het ambtenarenpensioen als het overlevingspensioen van het werknemersstelsel, ontvangen de eerste van de maand. Dit is de meest voordelige datum.
In sommige gevallen kan de inhouding van de bedrijfsvoorheffing verhogen door het samenvoegen van de pensioenbedragen.
 

Voorbeeld 2

De gepensioneerde ontvangt elke maand bruto 600 euro overlevingspensioen van het werknemersstelsel en 990 euro van het eigen ambtenarenpensioen. Doordat dit om lage brutobedragen gaat wordt er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Wanneer de bedragen op één datum worden uitbetaald is het plots een brutobedrag van 1.590 euro. Op het brutobedrag van 1.590 euro zal wel bedrijfsvoorheffing worden ingehouden. Hierdoor wordt het nettobedrag lager.

Dit is dus geen verlaging van het pensioenbedrag, maar een verhoging van de bedrijfsvoorheffing. Dit wordt met de eindbelastingen verrekend.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart