Sabine Slegers herbevestigd als Nationaal Secretaris

19/11/2019 - 16u

Wat heeft de ACLVB de afgelopen vier jaar gerealiseerd op het vlak van individuele dienstverlening aan de leden? En hoe heeft de Liberale Vakbond zijn stempel gedrukt in de complexe domeinen van de sociale zekerheid en het gelijkekansenbeleid? Die vragen lichtte Sabine Slegers vandaag omstandig toe tijdens de voorstelling van haar activiteitenverslag in Brussel.

De afgevaardigden keurden het activiteitenverslag met een meerderheid van 97% goed, meteen ook de verlenging van het mandaat van Sabine Slegers als Nationaal Secretaris van de ACLVB.

Kansen, maar ook forse uitdagingen

Samen met de deskundigen van het Kennis- en Adviescentrum Sociale Zekerheid en van de Dienst Uitbetalingsinstelling van de ACLVB maakte Sabine Slegers tijdens het Nationaal Comité ook duidelijk hoezeer de sociale zekerheid in ons land onder druk staat.

Vandaag bestaat de financiering van die sociale zekerheid voor ongeveer 70% uit sociale bijdragen van werknemers en werkgevers en 30% uit algemene middelen. Het overheidsaandeel is in de sociale zekerheid sinds de jaren 1990 alleen maar toegenomen.

Eén tendens is ons alvast pijnlijk duidelijk: er wordt te fel bespaard in de tak van de werkloosheid en de pensioenen. De regering zegt dat werklozen activeren nodig is om de kosten van de sociale zekerheid onder controle te houden, dat iemand die ‘kost’ iemand moeten worden die ‘opbrengt’. Maar wat we zien, zijn vooral lagere werkloosheidsuitkeringen, strengere voorwaarden en uitsluitingen, zoals de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen of de verplichting om zich sneller in te schrijven als werkzoekende.

Ook in de pensioenen werden al te veel besparingen doorgevoerd, denk aan de recente verstrengingen bij de gelijkstelling van werkloosheid en SWT en van landingsbanen in de berekening van het pensioenbedrag.

Klaar voor de digitale toekomst?

Voorts stonden de socialezekerheidsexperten van de ACLVB tijdens het Nationaal Comité ook stil bij de uitdaging van de digitale transitie, of de ‘digitale flow’, zoals sommige auteurs zeggen. Het gaat immers niet enkel meer om een eenmalig proces, maar om een continu gebeuren dat nooit meer zal stoppen.

Er komen weliswaar nieuwe jobs waarvan we tot nog toe nooit gehoord hadden, maar er sneuvelen ook jobs. Het platformwerken — via digitale platforms waarop particulieren en consumenten elkaar vinden voor het uitvoeren van klusjes, huiswerkbegeleiding, koerierdiensten, enz. — legt lacunes bloot in de financiering van de sociale zekerheid: er worden geen bijdragen betaald, noch door het platform, noch door de werker. En het heeft nog andere nefaste gevolgen : de platformwerker bouwt geen sociale rechten op, geniet niet dezelfde sociale bescherming en moet zichzelf verzekeren tegen ziekte of ongeval.

Binnen een geglobaliseerde open wereld dreigen we te moeten dweilen met de kraan open als we als verdedigers van de werkers niet onze krachten bundelen op internationaal vlak. We moeten dus — naast het garanderen van meer juridische zekerheid omtrent het statuut en het nagaan hoe bijdragen kunnen geïnd worden op deze hybride vormen van arbeid — ervoor zorgen dat de rechten overdraagbaar zijn in een omgeving met steeds meer internationale mobiliteit.

De afgevaardigden zullen zich de komende maanden bezinnen over al deze vraagstukken. Volgend jaar zal tijdens een nieuwe vergadering van het Nationaal Comité de visie van de ACLVB verder verfijnd worden en dat voortbouwend op de visies die we al in namen op ons Congres van december 2018.
 

“Het is in elk geval al duidelijk”, zegt Sabine Slegers . “Wij zullen onze sociale zekerheid verdedigen. Wij staan voor een echte, waardige sociale bescherming, geen sociale afbouw. Het is een verhaal van plichten, maar ook van rechten!”

#ItCanHappen2U2

Hoe kijk jij als jonge burger naar onze sociale zekerheid? Dat is de centrale vraag in de wedstrijd die de ACLVB lanceert naar jongeren toe, in het kader van 75 jaar sociale zekerheid. De Liberale Vakbond bevraagt en informeert de jongeren, en wil hun het nut en het belang van het socialezekerheidsstelsel (doen) aantonen.

Bedoeling is dat de jongeren (al dan niet aangesloten bij de ACLVB) een filmpje rond het thema maken, en dat posten op de eigen Facebook- of Instagrampagina en de ACLVB taggen met de hashtag #itcanhappen2u2. Het beste filmpje wint een citytrip naar Boedapest!

Wil je meer weten, neem dan een kijkje op #ItCanHappen2U2.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart