Sociale partners verbeteren op drie manieren de zorgverloven

30/01/2018 - 11u

De sociale partners kwamen binnen de NAR (Nationale Arbeidsraad) tot een vergelijk over de besteding van de resterende 1,6 miljoen euro uit de welvaartsenveloppe. Bij het interprofessioneel akkoord 2017-2018 was beslist om dat geld later een bestemming te geven.

De sociale partners beslisten nu om voor het ouderschapsverlof en het zorgkrediet (in het kader van het tijdkrediet) de invulling van de notie 'kind met een handicap' te verruimen. "Voor kinderen met een beperking is het mogelijk het verlof op te nemen tot de leeftijd van 21 jaar (in plaats van 12 jaar bij ouderschapsverlof en 8 jaar bij tijdkrediet). Tot nu toe werden enkel ernstige lichamelijke beperkingen in aanmerking genomen. Voortaan zullen ook de participatie en zelfredzaamheid van het kind en de familiale belasting bekeken worden.

De sociale partners kwamen nog twee andere maatregelen overeen. Allereerst een verhoging met 14 procent van de uitkering voor alleenstaande ouders die een thematisch verlof opnemen voor de zorg van een kind (ouderschapsverlof, palliatief verlof of verlof  voor de opvang van een zwaar ziek kind). De verhoging met 14% brengt nu de netto uitkering tot de geactualiseerde Europese armoedenorm (1.157 euro).

Tot slot beslisten de sociale partners de leeftijdsdiscriminatie voor 50-plussers weg te werken bij de thematische verloven voor alleenstaanden met zorg voor kinderen.

De vakbonden vragen aan de regering de akkoorden zo snel mogelijk uit te voeren.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart