banner-ouderschapsverlof-overlijden.jpg

Eerste stap gezet om bij overlijden ouderschapsverlof over te dragen op langstlevende partner

03/05/2023 - 10u

Volgens de huidige reglementering is ouderschapsverlof een individueel recht van elke ouder, en kan (een deel van) dit ouderschapsverlof niet overgedragen worden naar de andere ouder.

Nu is er echter een wetsvoorstel gekomen om, in geval van overlijden van één van beide ouders, het resterende saldo ouderschapsverlof over te dragen op de langstlevende partner. Als dit wetsvoorstel wordt gestemd dan zou een ouder, die met een persoonlijk en familiaal drama wordt geconfronteerd, meer tijd krijgt om voor zijn/ haar kind(eren) te zorgen en o.a. meer tijd krijgt voor huishoudelijke en administratieve zaken.

De werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties hebben over dit wetsvoorstel een unaniem positief advies gegeven. De sociale partners zijn akkoord om dit principe van ‘overdraagbaarheid’ wettelijk te verankeren. De precieze modaliteiten van deze maatregel willen de sociale partners uitwerken in het traject ‘evaluatie van de verlofstelsels’, een oefening tussen sociale partners die momenteel loopt in de Nationale arbeidsraad.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart