Aan de volgende regering: gun mama’s rust!

03/10/2019 - 12u

Gezinsorganisaties, vrouwenraad, mutualiteiten en vakbonden eisen dat de tijd die een mama kan spenderen met haar pasgeborene niet afhankelijk mag zijn van haar gezondheidssituatie vóór de bevalling.

Als je als zwangere ziek wordt in de zes weken voor je vermoedelijke bevallingsdatum, dan zit je in ons land met de gebakken peren. Die dagen worden automatisch omgezet in moederschapsrust. Het aantal ziektedagen wordt zo afgetrokken van de vijftien weken rust waarop vrouwen in België recht hebben.

Het postnataal verlof wordt zo enkele dagen tot enkele weken ingekort. Deze situatie gaat op voor gemiddeld 1 op 10 moeders op de arbeidsmarkt (werkend of werkzoekend). Bepaalde moeders kunnen op die manier tot 6 weken kunnen verliezen. Voor nog eens 1 op 3 moeders bepaalt de aard van hun werk dat ze eveneens na 9 weken weer aan de slag moeten, want zij moeten door hun zwangerschap de werkvloer verlaten wegens te risicovol voor het ongeboren kind.

De Vrouwenraad, Gezinsbond, de socialistische mutualiteit en de 3 vakbonden vragen daarom dat de volgende regering ingrijpt. Deze bezorgdheid wordt breedgedragen in ons land. Als je arbeidsongeschikt wordt voor de bevalling mag dat geen invloed meer hebben op je zwangerschapsrust.

Wij eisen dat dit door een volgende regering aangepakt wordt.

Ten eerste zet dit moeders aan om, in aanloop naar de bevalling, zo lang mogelijk met dikke buik voort te werken. Zelfs al geven lichaam en dokters andere signalen. Ten tweede creëert dit een ongelijke behandeling tussen ouders, louter op basis van de gezondheidstoestand van de moeder. Hier moet korte metten mee worden gemaakt.

Moeders met een iets zwakkere gezondheid worden dubbel zo hard getroffen, omdat ze na de bevalling sneller terug aan de bak moeten dan een moeder die tot net voor de bevalling kon voort werken. Zie je je al geven als jonge moeder? Dit komt werkgevers ook niet goed uit, want de kans bestaat dat zulke mama’s sneller uitvallen. Niemand wint hierbij. De werkgever niet. De werkneemster al helemaal niet.

Verwijs die onheuse regeling toch naar de prullenmand. Want het kan anders. Los van wat er zich vóór de bevalling afspeelt, moet elke moeder recht hebben op 14 weken rust na de bevalling. Dat is een absolute must. De tijd die een ouder doormaakt met de pasgeborene is cruciaal voor de ontwikkeling van het kind en de kind-ouderrelatie. Deze tijd mag niet afhankelijk zijn van de gezondheidssituatie vóór de bevalling want staat daar volledig los van. Daarom pleiten wij ervoor deze praktijk af te schaffen en de periodes van arbeidsongeschiktheid en werkverwijdering gelijk te stellen met tewerkstelling voor de bepaling van de prenatale rust. De federale overheid maakte voor haar eigen personeel diezelfde keuze.

Dus, aan een volgende regering, als het jullie echt menens is met de goede gezondheid van jullie werkende bevolking, en meer nog, de mama’s in dit land: gun de moeders in dit land hun rust. Zij en hun gezin danken u!

Mario Coppens (ACLVB), Miranda Ulens en Robert Vertenueil (ABVV), Jolien Pollet en Gaëlle Demez (ACV), Magda De Meyer (Vrouwenraad), Sylvie Lausberg (CFFB), Noémie Van Erps (FPS), Tanja Nuelant (Gezinsbond), Christophe Cocu (La Ligue des familles), Jean-Pascale Labille (Solidaris) en Paul Callewaert (Socialistische Mutualiteit), Luc Van Gorp (Christelijke Mutualiteit) en Jean Hermesse (Mutualité Chrétienne).

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart