Eindelijk is het zover: aanvragen 1/10-ouderschapsverlof mogelijk vanaf 1 juni 2019

22/05/2019 - 15u

Twee en een half jaar (!) na het unanieme advies van de NAR is het dan eindelijk zover: vanaf 1 juni 2019 is het mogelijk om ouderschapsverlof aan te vragen onder de vorm van 1/10de onderbreking, en dit gedurende maximum 40 maanden per kind. Opgelet: daarvoor heb je wel het akkoord van de werkgever nodig en moet je bovendien reeds voltijds werken. Voortaan zal het dus mogelijk zijn om het ouderschapsverlof bijvoorbeeld elke woensdagnamiddag of één dag om de twee weken op te nemen. De ACLVB is dan ook tevreden dat deze maatregel nu eindelijk van start kan gaan. Vooral voor gezinnen met co-ouderschap en voor vaders, is dit een goede zaak.

Een tweede nieuwigheid is dat de opname van thematische verloven een stuk flexibeler wordt. Kort samengevat komt het erop neer dat een voltijds ouderschapsverlof of een voltijds verlof voor medische bijstand voortaan ook per minimumperiode van één of meerdere weken kan opgenomen worden. Voorheen diende dit nog minimum één maand te zijn. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn voor ouders die (korte) schoolvakanties moeten overbruggen. Het halftijds ouderschapsverlof kan ten slotte nu ook per minimumperiode van één of meerdere maanden worden opgenomen, terwijl dit vroeger nog minimum twee maanden was. Opgelet: het akkoord van de werkgever is vereist voor deze (kortere) opnamemogelijkheden.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart