Sociale zekerheid wordt onzeker

30/03/2017 - 16u

Als het parlement straks de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid goedkeurt, dan worden de werknemers een stuk inkomenszekerheid afgepakt. De nieuwe wet garandeert op termijn niet langer een sluitende en voldoende financiering van de pensioenen, de werkloosheids- en ziekte-uitkeringen. We roepen de parlementairen op om de wet niet goed te keuren.

Het wetsontwerp op de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid ligt vandaag voor in de plenaire zitting van de Kamer. Het ziet ernaar uit dat de wet zal worden goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie.

Deze wet beoogt een aanpassing van de financiering van de sociale zekerheid aan de zesde staatshervorming. In één beweging wordt de globale overheidsfinanciering in een nieuwe kleedje gestopt: de klassieke overheidstoelage, de alternatieve financiering ter compensatie van de bijdrageverminderingen en de evenwichtsdotatie om finaal het budget in evenwicht te houden. Tot daar geen probleem.

De manier waarop dit zal gebeuren, is echter hoogst problematisch:

  • De toename van de overheidstoelage is gekoppeld aan parameters, zoals een vergrijzingscoëfficiënt die onvoldoende garanties biedt;
  • De alternatieve financiering is niet sluitend geregeld zodat er geen garantie is dat bijdrageverminderingen volledig worden gecompenseerd met alternatieve fiscale inkomsten;
  • En vooral, de evenwichtsbegroting is aan een serie voorwaarden gekoppeld waardoor er op het einde van de rit wel een evenwicht zal zijn, maar na besparingen, en dus op een slechter niveau.

Mutualiteiten en vakbonden, vertegenwoordigers van de werknemers die het gros van de financiering dragen, roepen de parlementairen op om de wet in zijn huidige vorm niet goed te keuren. Werknemers, gepensioneerden, zieken en werklozen verdienen beter.

ACLVB-ACV-ABVV-Socialistische Mutualiteit-Christelijke Mutualiteit

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart